FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/02/2022

Kan arbetsgivaren förlägga 11 dagars arbete i sträck?

Hej, har varit sjuk 1 vecka nu här, det är min jobbhelg nu dom kommer. Fått veta nu att jag ska jobba min lediga helg nästa vecka. Det blir 11 dagar på rad. Jobbar heltid. Får dom göra så?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om arbetsgivaren får schemalägga att du jobbar 11 dagar i rad, jag kommer därför redogöra för vad som gäller nedan.

Som utgångspunkt gäller att en arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet utförs, i den mån inte annat följer av avtal eller lag. När det gäller din fråga hur många dagar man får arbeta i rad så följer annat av arbetstidslagen, som bland annat reglerar rätt till veckovila. Jag kommer därmed utgå från denna lag när jag svarar på din fråga, notera dock att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser som gäller före lagen (3 § arbetstidslagen).

En arbetsgivare kan som längst förlägga 12 dagar arbete i sträck

Enligt arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (så kallad veckovila). Denna ledighet kan dock inleda den första veckan och avsluta den andra veckan (14 § arbetstidslagen).

En arbetsgivare kan således förlägga maximalt 12 dagars arbete i sträck exempelvis genom att arbetstagaren är ledig måndag, börjar arbeta tidigast klockan 12 på tisdagen, arbetar onsdag till lördagen veckan därpå till senast klockan 12.

Denna bestämmelse kan dock avtalas bort genom kollektivavtal men måste innebära minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och kap. 2 artikel 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG).

Sammanfattning

Under förutsättning att du får 36 timmars dygnsvila (alternativt 24 timmar om eventuellt kollektivavtal anger det) varje vecka, får din arbetsgivare förlägga att du ska jobba 11 dagar i sträck.

Att jobba så många dagar i rad under en längre period skulle dock kunna anses vara problematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Min rekommendation

Min rekommendation är först och främst att du försöker prata med din arbetsgivare om du upplever att schemaläggningen blir problematisk för dig. Om detta inte når framgång och du får jobba 11 dagar i sträck i flertalet perioder kan du kontakta ditt fackförbund för mer hjälp, om du är medlem i en sådan.

Jag hoppas att allt löser sig för dig och att du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000