Kan arbetsgivaren förbjuda all form av hyrläkaruppdrag i alla regioner?

2021-05-13 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag är anställd i en region som läkare. När jag skrev på anställningsavtalet frågade jag om det var ok med uppdrag som hyrläkare dvs bisyssla i annan region . Svaret var ja . I mitt avtal står inget om förbud mot bisyssla. Nu har regiondirektören beslutat att förbjuda all form av hyrläkaruppdrag i alla regioner.Kan arbetsgivaren göra detta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så har du genom anställningsavtalet en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är väldigt långtgående och innebär att du är skyldig att sätta din arbetsgivares intresse framför ditt egna. Den innebär också att du ska undvika alla lägen där du kan komma i pliktkollision (AD 1994 nr 79, AD 1993 nr 18).

Det saknas dock några generellt tillämpliga regler om bisysslor. Som utgångspunkt får alltså arbetstagaren själv bestämma hur fritiden ska spenderas. När det kommer till bisysslor finns därför inget klart svar för om den är tillåten eller inte. Man brukar dock tala om tre olika typer av otillåtna bisysslor; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Förtroendeskadliga bisysslor

Denna typ av bisysslor är mest aktuell om du har en offentlig anställning. För dessa arbeten gäller lag om offentlig anställning (LOA). Jag vet inte om det är ett statligt eller privat företag du arbetar hos. Om det är en statligt tjänst får du inte ha en annan anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba din eller någon annans opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). För att arbetstagaren ska avstå från bisysslan räcker det i princip att det endast finns en liten risk för att konflikter uppstår mellan bisysslan och huvudsysslan.

Arbetshindrande bisysslor
Av anställningsavtalet följer också (oavsett om det är utskrivet eller inte) att du ska ställa hela din arbetsförmåga till företaget. Dina bisysslor får alltså inte vara av sådan omfattning att du inte kan fullgöra ditt ordinarie arbete på ett tillfredsställande sätt.

Konkurrerande bisysslor
Av anställningsavtalet följer också att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande bisysslor med företaget (oavsett om det är utskrivet eller inte i avtalet). Du får alltså inte bedriva en verksamhet som kan konkurrera med företaget där du är anställd.

I ditt fall
Att ha en sådan här "otillåten bisyssla" är ett brott mot den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. Det spelar som sagt ingen roll om det är utskrivet eller inte i anställningsavtalet att bisysslor är förbjudna, utan det tolkas in i alla anställningsavtal. Bryter man mot lojalitetsplikten kan det innebära att arbetsgivaren får avsluta din anställning.

Eftersom du har fått medgivande till att ha en bisyssla innan har du dock inte brutit mot lojalitetsplikten. Arbetsgivaren har dock rätt att besluta att bisysslor framöver ska vara förbjudna och du måste då följa det.

Som svar på din fråga gäller alltså att ja, arbetsgivaren får införa förbud mot bisysslor, även fast det tidigare varit tillåtet. Som anställd har du skyldighet att följa det.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1902)
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?

Alla besvarade frågor (93215)