Kan arbetsgivaren bevilja fler än tre ansökningar om föräldraledighet under ett kalenderår?

2017-12-01 i Föräldraledighet
FRÅGA
Man får ju söka föräldrarledigt max 3 tillfälle per år. Men var i lagen står det att arbetsgivaren kan godkänna fler tillfälle än 3
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler om föräldraledighet hittar vi i (föräldraledighetslagen).

Arbetsgivaren bara tvungen att bevilja högst tre ansökningar om föräldraledighet per kalenderår

Precis som du säger är arbetsgivaren bara tvungen att bevilja högst tre stycken ansökningar om föräldraledighet per kalenderår. Denna begränsning gäller dock inte vård av barn, eller ledighet för föräldrautbildning (10 § första och andra stycket föräldraledighetslagen).

Ingen paragraf säger att arbetsgivaren kan bevilja fler än tre ansökningar per kalenderår

Det finns ingen paragraf i föräldraledighetslagen (eller annan lag) som säger att arbetsgivaren kan bevilja arbetstagaren fler än tre ansökningar gällande föräldraledighet per kalenderår. Givetvis kan arbetsgivaren göra detta ändå, om arbetstagaren kommer överens om detta med arbetsgivaren, men det finns alltså inget lagstöd för en sådan möjlighet.

Mitt råd

Prata med arbetsgivaren och se om det finns möjlighet för arbetsgivaren att bevilja fler än tre ansökningar av föräldraledighet under kalenderåret. Du kan kolla på och jämföra 14 § som säger att "Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning", även om denna paragraf egentligen endast tar syfte på de tre tillfällen per år arbetsgivaren är tvungen att bevilja dig föräldraledighet (14 § första stycket föräldraledighetslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?