Kan arbetsgivaren betala ut semesterersättning istället för att ge betalda semesterdagar?

Hej jag har jobbat kontinuerligt sen början av april 2021 och i år när jag frågade min chef när jag kunde ta semester så svarade hon att jag inte hade några betalda semesterdagar att ta ut då jag inte hade sagt till att jag ville ha dem, så hon hade bara betalat ut semesterersättning varje månad istället för att sätta undan till semester. Jag fick ta ut obetald semester sa hon, och det är mitt ansvar att spara undan så att jag kan ta betald semester. Jag är rätt så oerfaren när det kommer till semesterlagen o.s.v. så jag undrar om jag har blivit lurad, för jag vill jättegärna ha semester och vila ut mig men kan inte ta obetald. Jag jobbar inom ett privat vårdföretag, men jag vet inte om vi är fackligt anslutna eller har kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall arbetstagaren har gjort rätt när hon har betalat ut semesterersättning varje månad istället för att ge dig betalda semesterdagar (på grund av att du inte har sagt till att du vill ha betalda semesterdagar). För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av Semesterlagen (SemL). 

Enligt 4 § SemL, har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Ett semesterår är från och med den 1 april ena året, till och med den 31 mars påföljande år (3 § SemL). Under semesterdagarna ska arbetstagaren ha semesterlön, om sådan har tjänats in enligt 7 §. Man har även rätt att spara semesterdagar, om man under ett semesterår har tjänat ihop fler än 20 semesterdagar med lön (18 § SemL), men dessa får som huvudregel bara sparas i 5 år. 

Som huvudregel har man som arbetstagare inte rätt att få ut pengar istället för semesterdagar, utan arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten (26 § SemL). Dock kan det finnas kollektivavtal på arbetsplatsen eller personligt avtal som ger andra möjligheter. Samt att det finns tre undantag till huvudregeln: Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret, exempelvis på grund av sjukdom (26 a § SemL), eller om arbetstagaren avslutar sin anställning och har innestående semester, denna betalas då ut som semesterersättning efter att anställningen har upphört (28 § SemL). Tredje undantaget är om anställningen är tidsbegränsad till max tre månader, då kan det avtalas om att semesterledighet inte ska läggas ut utan istället betalas ut i semesterersättning (5 § SemL). 

Sammanfattning

Enligt huvudregeln kan man som arbetstagare inte få ut pengar istället för betalda semesterdagar, utan semesterlönen ska betalas i samband med ledighet. Så enligt denna huvudregel, tolkar jag det som att din arbetsgivare inte har gjort rätt för sig när hen har betalt ut semesterersättning utan att säga till dig och utan att ge ledighet. Det är arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern. Dock finns det som sagt undantag, exempelvis om det inte gått att förlägga semestern under semesteråret eller om anställningar har upphört innan alla semesterdagar har hunnit tas ut. Det kan även finnas kollektivavtal eller personligt avtal som säger annat. 

Därmed skulle jag rekommendera dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför hen har betalat ut semesterersättning istället för att ge dig betald semester. Ta reda på vad kollektivavtalet och ditt personliga avtal säger. 

Jag hoppas jag har tolkat och besvarat din fråga korrekt. Om du har fler frågor eller funderingar, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”