Kan arbetsgivaren beordra mig att jobba på en helgdag?

FRÅGA
Kan arbetsgivaren beordra mig att jobba nästa eller nästkommande söndag alltså om 14 eller 21 dagar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet så mycket om din arbetssituation (ex. vilken typ av anställning du har) är det svårt för mig att ge ett exakt svar på din fråga, men jag ska göra mitt bästa.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det är okej för din arbetsgivare att beordra dig att jobba på en helgdag (söndag) om två eller tre veckor.

Jag kommer först ta upp lite allmänt vad som gäller angående arbetsgivarens rätt att leda arbetet. Därefter kommer jag ta upp vad som gäller för övertid och obekväm arbetstid/förskjuten arbetstid.

Om jag inte har tolkat din fråga rätt eller om du inte fått svar på din fråga, är du välkommen att skicka in en till fråga så att svaret kan uppdateras.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt, som är en grundläggande princip inom arbetsrätten, säger att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, där inkluderat arbetstiderna för de anställda. Men arbetsgivaren måste också följa kollektivavtal, lagar och praxis som finns. Exempelvis måste arbetstidslagen (ATL) följas gällande dygnsvila, veckovila etc. (13, 14 § ATL)

Angående att du frågar om arbetsgivaren kan beordra dig att jobba om 14 eller 21 dagar, så har arbetsgivaren rätt till det enligt arbetstidslagen. Som huvudregel ska arbetsgivaren ge besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden minst två veckor innan. Men sådant besked kan lämnas tidigare om något sker som inte har kunnat förutses (12 § ATL).

Övertid

Enligt arbetstidslagen har arbetsgivaren rätt att beordra dig att jobba övertid om det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Övertid får dock bara tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. (8 § ATL)

Övertid innebär den tid du arbetar som överstiger den ordinarie arbetstiden (40 h/vecka) eller jourtiden enligt 5-6 § ATL (7 § ATL). Därav kan helger räknas som övertid.

Undantag från regler om övertid kan göras genom kollektivavtal från den centrala arbetsorganisationen (3 § ATL).

Obekväm arbetstid

Att arbeta helg anses ofta som obekväm arbetstid (även kallat förskjuten arbetstid). Skillnaden på obekväm arbetstid och övertid är att obekväm arbetstid innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är på kvällar och helger. De olika arbetstiderna ger också olika ersättningar; övertidsersättning för övertid och OB-ersättning för obekväm arbetstid.

Rätten för ersättning för obekväma arbetstider regleras i kollektivavtal och därför krävs det att din arbetsplats omfattas av ett sådant kollektivavtal. Ersättningen kan också variera beroende på vilket kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen och därför är det viktigt att ha koll på det. Om det inte finns något sådant kollektivavtal, måste du själv avtala om OB-ersättning för att få möjlighet till det.

Mer om obekväm arbetstid och OB-ersättning kan du läsa på Unionens hemsida.

Sammanfattning

Eftersom jag som sagt inte vet så mycket om din arbetssituation i övrigt, kan jag tyvärr inte svara exakt på om din arbetsgivare får beordra dig att jobba nästa eller nästkommande söndag.

Men ur ett allmänt perspektiv så har arbetsgivaren dels rätt att beordra dig att jobba i enlighet med arbetsledningsrätten. De har även rätt att beordra dig att jobba på helger enligt reglerna om övertid. Om din ordinarie arbetstid helt eller delvis är på helger, har du rätt till att få ersättning för att du arbetar obekväma arbetstider (s.k OB-ersättning), dock endast om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta.

Det kan även finnas kollektivavtal som ger andra villkor om övertid än vad arbetstidslagen gör, därför är det viktigt att du först kollar vad som gäller för dig enligt kollektivavtalet som är kopplat till din arbetsplats.

Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det som sagt bara att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (72)
2021-04-07 Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?
2021-03-28 Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?
2021-02-23 Har jag alltid rätt till OB- ersättning?
2021-01-15 Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?

Alla besvarade frågor (91198)