Kan arbetsgivaren begära att jag visar upp ett utdrag ur belastningsregistret?

2020-09-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Jag har skall på anställningintervju angående ett jobb. Arbetsgivaren kräver att man måste uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Har de rätt att kräva detta??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inom svensk rätt föreligger en anställningsfrihet. Anställningsfriheten innebär som utgångspunkt att arbetsgivaren fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas. Anställningsfriheten inskränks bland annat av diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är tvingande och förbjuder diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Det innebär att en arbetsgivare inte får välja bort en arbetstagare enkom på grund av någon av dessa grunder.

En arbetsgivare har som utgångspunkt inte rätt att ta del av ditt belastningsregister. Det finns vissa undantag vilka samtliga framkommer av lagen om belastningsregister. Exempelvis ska uppgifter om dig från belastningsregistret lämnas ut om det begärs av JO, JK, Datainspektionen, SÄPO, Skatteverket m.m. (jfr 6 § lagen om belastningsregister). Eftersom arbetsgivaren inte har rätt att ta del av ditt belastningsregister är det inte helt ovanligt att arbetsgivaren begär att man inför anställning själv begär ut en kopia som visas upp.

Med stöd av den fria anställningsrätten har arbetsgivaren rätt att begära att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren kan inte "tvinga" dig att visa upp det, om du däremot vägrar kan arbetsgivaren välja att inte anställa dig. Att välja bort en arbetstagare på grund av att hen inte visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, alternativt att vederbörande är straffad, är inte diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna.

Som svar på din fråga innebär det att arbetsgivaren har rätt att begära att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?