Kan arbetsgivaren begära återbetalning för utbetalning av för mycket lön?

2020-11-22 i Övrigt
FRÅGA
Hej,min arbetsgivare kräver tillbaka lön från mig när jag avslutat min heltidsanställning.Jag var sjuskriven 50% och arbetade 50% till och med den juni.När jag skall få min lönebesked för juni månad efter att jag slutat ringer arbetsgivaren och talar om att jag skall betala tillbaka 8153 kr, för att jag fått för mycket i lön. Detta grundar de på att jag varit sjukskriven 50% och enbart jobbade 5 dagar i juni - då de räknar avvikelser på föregående månad dvs så menar de att på slutlönen att jag skall betala tillbaka lön till dem. Med detta hela maj månad och de fem återstående i juni.Jag har hela tiden haft en liten lön och kunde aldrig räkna med att min sista lön skulle hamna på minus.Vem har rätt - jag har försörjt min familj och inte de pengarna kvar och tagit emot lön som utbetalats, lönen har dessutom varit mycket låg så jag har inte kunnat ana att de betalat för mycket. De har inte betalat ut någon lön utan kvittat mina innestående semesterdagar (2st) och påstått minusskottet.Kan de göra så här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du av din arbetsgivare fått ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald lön. Enligt arbetsgivaren har du helt enkelt fått utbetalt för mycket på grund av att du varit sjukskriven och att avvikelser räknas på föregående månad.

Vad händer om arbetsgivaren betalt ut för mycket lön?

Om det rör sig om en misstagsbetalning, dvs. att arbetsgivaren av misstag betalt ut för mycket lön, behandlas sådan enligt läran om condictio indebiti. Läran om condictio indebiti finns inte lagstadgad utan är en allmän rättsprincip, vars utveckling över tid utvecklats genom rättspraxis. Utvecklingen innebär att det finns undantag till principen. Utgångspunkten är att den som felaktigt utbetalt ett belopp till någon har rätt att få tillbaka pengarna, däremot måste det göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Det finns en del övergripande riktlinjer till ledning för hur domstolarna kan resonera i bedömningen för att man inte ska bli återbetalningsskyldig. För att mottagaren inte ska bli återbetalningsskyldig krävs det att hen:

- Varit i god tro, dvs. hen måste varit omedveten om att betalningen varit felaktig.
- Det krävs även att mottagaren inrättat sig efter betalningen. Med det menas att hen i princip även måste ha förbrukat pengarna för att inte bli återbetalningsskyldig.

Om det felaktigt betalts ut för mycket lön är utgångspunkten att du är återbetalningsskyldig. Däremot kan du slippa återbetala om du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen. Tyvärr går det inte att ge någon prognos för hur en domstol skulle resonera i ditt fall; å ena sidan kan det argumenteras för, som du själv gör, att du hela tiden haft en liten lön och att det inte var orimligt att du skulle få en sådan utbetalning som du fick. Mot det kan det argumenteras för att du borde förstått att lönen var för hög om du endast arbetade fem dagar under en månad.

Arbetsgivaren har i vissa fall rätt till kvittning

Utgångspunkten är att en arbetsgivare inte har rätt att utföra kvittning från en arbetsgivares löneutbetalning. Kvittning innebär helt enkelt att det kan göras en avräkning på kommande löneutbetalning. För att kvittning ska vara aktuell krävs arbetstagarens medgivande (2 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Kvittning är endast tillåten mot klar och förfallen fordran som uppkommit i anställningsförhållandet. Om en arbetsgivare betalat ut för mycket lön, kan bestämmelsen bli tillämplig, om arbetstagaren med full insikt om misstaget (ond tro) lyft lönebeloppet utan att göra arbetsgivaren uppmärksam på felaktigheten. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt). Som synes finns det vissa möjligheter att avtala om annat enligt kollektivavtal. Är du bunden av ett kollektivavtal är min rekommendation därav att du kontrollerar i det huruvida det finns en rätt till kvittning.

Min rekommendation är att om du är med i facket bör du vända dig dit för hjälp. Ditt fackförbund har kännedom om ditt kollektivavtal och vad som gäller i ditt fall. Facket kan även hjälpa dig mot din arbetsgivare, vilket ingår i avgiften du betalar till fackförbundet. Om du inte är medlem i facket och inte vill driva ärendet själv kan du anlita en jurist. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93108)