Kan arbetsgivaren avtala bort tillsvidareanställning?

2020-08-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej Lawline,En barnskötare, utan formell utbildning, har snart varit visstidsanställd två år. Arbetsgivaren ser fortfarande behov av barnskötaren men vill inte att anställningen ska gå över till en tillsvidareanställning när två år har passerats. Förslaget från arbetsgivaren är därför att skriva ett avtal om att avstå en tillsvidareanställning och fortsätta som visstidsanställd.1. Är det avtalet giltigt när det inte står något om såna undantag i lagen? 2. Kan barnskötaren skriva på och senare hävda rätt till tillsvidareanställning?3. Har det någon betydelse att barnskötaren inte har den formella gymnasieutbildningen för barnskötare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp svaret i två delar där dina första två frågeställningar kommer besvaras gemensamt och den sista besvaras särskilt.

Är ett avtal om avstående av tillsvidareanställning giltigt, och om arbetstagaren ändå skriver under, kan denne ändå hävda sin rätt senare?

Arbetstagarens rättigheter regleras i Lagen om anställningsskydd (1982:80) (förkortas LAS). Lagen är tvingande för arbetsgivare. Ett avtal som ingåtts i strid med arbetstagarens rättigheter är ogiltigt (2 § 2 st. LAS).

Huvudregeln är att anställningsavtal ska vara tillvidare (4 § LAS). I undantagsfall kan ett anställningsavtal vara en bestämd period (5 § LAS). Däremot övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd i två år, antingen sammanhängande eller under en femårs period (5a § LAS). För barnskötarens del betyder detta att om arbetsgivaren vill fortsatt ha personen anställt kommer personen ha en tillsvidareanställning, oavsett arbetsgivarens vilja. Eftersom lagen är tvingande har det ingen betydelse om barnskötaren skriver under ett sådant avtal där denne frånsäger sig rätten till tillsvidareanställning eftersom aldrig kommer eller har varit giltigt. Arbetsgivaren kan därför inte, under några omständigheter, fortsatt ha personen anställd i någon annan anställningsform än tillsvidareanställning när det gått två år.

Spelar det någon roll att barnskötaren inte har den formella utbildningen?

För att skyddas som arbetstagare krävs det att du är just arbetstagare. Begreppet arbetstagare finns inte lagstadgat utan bygger på en objektiv bedömning av förhållandet mellan då eventuella arbetstagaren och arbetsgivaren. Generellt kan sägas att en arbetstagare har personlig arbetsskyldighet, arbetsuppgifterna styrs av arbetsgivaren samt att arbetstagaren har någon form av garanterad ersättning för sitt arbete. Anställningsavtalet är formlöst och kan ingås skrifltigen, muntligen eller genom tyst överenskommelse (konkludent).

Vilka kvalifikationer eller vilken tjänst arbetstagaren har spelar ingen roll. Om arbetsgivaren anser att personen kan utföra tjänsten utan den formella utbildning som yrket har, är personen lika skyddsvärd som en arbetstagare med utbildningen. Det gäller även om personen i fråga ersätter en person med utbildning, t.ex. genom en vikariatanställning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (765)
2021-04-16 Vad gäller vid en provanställning och när tar en sådan slut?
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91294)