Kan arbetsgivaren avsluta provanställningen trots ett fastställt datum på när anställningen övergår i tillsvidareanställning?

2020-07-03 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående ett anställningsavtal.Jag har en provanställning som löper ut i augusti.När jag sökte en lägenhet behövde jag ett anställningintyg och bad om det om det vara så att jag skulle få en fast tjänst efter min provanställning.Jag fick ett underskrivet intyg på vilket datum min anställning går över till fast tjänst.Nu är jag plötsligt uppsagd precis innan min fasta tjänst skulle börja. Får de göra så när man fått ett skriftligt intyg och datum på när tjänsten kommer att övergå till fast.?Mvh/Ellinor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan rör ett antal situationer i Lag (1982:80) om anställningsskydd (nedan LAS).

Du anger att du har en provanställning som löper ut i augusti. 6 § LAS stadgar att det är tillåtet att träffa avtal om provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning, enligt 4 § 2st. LAS. Vid provanställningar finns inte det anställningsskydd som råder vid tillsvidareanställningar, eller andra tidsbegränsade anställningar. En provanställning kan avslutas utan saklig grund från arbetsgivarens sida. Provanställningen övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter att prövotiden löpt ut, se 6 § 2st. LAS. Om inte annat har avtalats får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång, se 6 § LAS in fine.

Att din arbetsgivare har angett vid vilket datum provanställningen övergår i en tillsvidareanställning hindrar inte denne från att fritt avbryta din provanställning i förväg. Det ligger inom arbetsgivarens allmänna arbetsledningsrätt att agera i enlighet med bestämmelsen om provanställning.

Det framgår inte av din fråga om det är på det viset att din arbetsgivare har lovat dig en tillsvidareanställning genom intyget. Är det faktumet har din arbetsgivare begått ett avtalsbrott genom att inte fullfölja sina åligganden, om det finns det dock för lite information för att kunna ge ett definitivt svar.

Du är välkommen att ställa ytterligare en fråga om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (752)
2021-02-28 När omvandlas ett vikariat till en tillsvidareanställning?
2021-02-28 omvandling av visstidsanställning beträffande olika butiker
2021-02-27 Fråga om deltidstjänst övergått till heltidstjänst
2021-02-21 Kan man avtala bort rätten till fast anställning?

Alla besvarade frågor (89887)