Kan arbetsgivaren avbryta en provanställning innan den påbörjats?

2021-06-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag jobbar som timvikarie på ett privatobolag, jag har fått skrivet på mitt anställningsavtal och underskrivet att jag var LOVAD en provanställning från och med den 1 juni. Men det fick jag sen höra att jag inte skulle få.Räknas detta som ett kontraktbrott då det står underskrivet på mitt avtal?vågar inte skriva på nytt avtal innan jag vet vad som gäller osv mvh Emelie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Arbetsrätten är en del av avtalsrätten och följer därmed samma grundläggande principer. Det råder fri anställningsrätt samt avtalsfrihet med visst skydd för arbetstagaren som den svagare parten. Ett anställningsavtal tillkommer på samma sätt som alla avtal genom ett anbud och en accept. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan även ingås muntligt eller genom konkludent handlande.

Det framgår av din fråga att du och din motpart har haft ett skriftligt avtal om anställning. Detta avtal är alltså gällande och din motpart kan som utgångspunkt inte ensidigt avbryta det utan skäl. I ditt fall gäller det emellertid en provanställning. Provanställningar är mycket osäkra för arbetstagaren och kan avbrytas när som helst av arbetsgivaren om inte annat avtalats (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte heller ange några skäl för avbrytandet. I ditt fall kan man se det som att arbetsgivaren avbröt din provanställning redan innan den började. Vid provanställningar finns heller ingen uppsägningstid, om inte en sådan avtalats.

Din arbetsgivare har således inte begått något kontraktsbrott när hen avbröt din provanställning i förtid och du har inte rätt att erhålla din provanställning. Arbetsgivaren måste emellertid i ett sådant fall underrätta arbetstagaren om avbrytandet två veckor i förväg samt, om du är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som du är medlem i (se 31 § LAS). Om detta inte har skett i ditt fall kan du vara berättigad till skadestånd (se 38 § LAS).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96481)