Kan arbetsgivaren ändra schemat inom 2 veckor?

Har en arbetsgivare rätt att kräva schemaändring (som ligger utanför ordinarie arbetstid) inom 2 veckor utan medgivande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar ifall en arbetsgivare har rätt att kräva schemaändring, utanför ordinarie arbetstid, inom två veckor utan arbetstagarens medgivande.

Tillämplig lag är främst Arbetstidslagen (ATL).

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, men måste såklart följa lagar som exempelvis arbetstidslagen och eventuella kollektivavtal.

12 § ATL anger att arbetsgivaren ska lämna besked om ändringar av den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning, minst två veckor i förväg. Undantag finns dock, om verksamhetens art eller händelser som inte hade kunnat förutses ger anledning till det. Detta kan handla om verksamheter där det inte är meningsfullt att upprätta schema två veckor i förväg för att förändringar behöver göras dagligen.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, kan andra regler gälla för situationen (3 § ATL). Även i personliga kollektivavtal kan situationen regleras annorlunda.

Varför inte övertid omfattas av bestämmelsen, är enligt lagkommentar för att övertid inte får användas regelbundet och i det fallet är rättsläget därför oklart.

Sammanfattning

Det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för att fördela och leda arbetet. I detta ingår att sätta schema, men arbetsgivaren måste då följa vissa bestämmelser, exempelvis de i arbetstidslagen men även kollektivavtal om det tillämpas. Enligt arbetstidslagen ska ändringar av schemat för den ordinarie arbetstiden och jourtiden meddelas senast två veckor i förväg, med vissa undantag (12 § ATL). Övertid regleras inte av bestämmelsen, då övertid inte får användas regelbundet.

Det vill säga, för att arbetsgivaren ska kunna ändra schemat inom två veckor, ska situationen omfattas av något undantag i 12 § ATL, exempelvis att arbetet krävs att schemaändringar görs dagligen eller att det sker något oförutsägbart som gör att schemat behöver ändras. Situationen kan även regleras annorlunda i kollektivavtal om sådant finns, eller i ditt personliga anställningsavtal.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”