Kan arbetsgivaren ändra arbetstider på kort varsel?

FRÅGA
Nu är det så att jag jobbar på en nyöppnad restaurang. Min arbetsgivare ändrade mitt schema 2h innan arbetspassets start så att det var 1h kvar till start. Är detta lagligt?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Som jag förstått det har han lagt in så att du börjar en timme tidigare utan att fråga dig först. Hur som helst är det viktigaste att han kommunicerar med dig att han ändrar tiden och att du tycker det är okej, han kan därmed inte bara ändra arbetstiden på så kort varsel (om inget annats sägs i sitt anställningsavtal eller kollektivavtal). När det kommer till arbetstider är det det som är överenskommet som gäller. Om det inte skulle framgå av anställningsvillkoren har arbetsgivaren inte rätt att göra förändringar som innebär obekväm arbetstid. I det fall måste nya villkor skrivas och du som arbetstagare måste godkänna dessa.

Arbetsgivaren ska enligt 12 § arbetstidslagen (ATL) lämna besked till arbetstagarna om ändringar av den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Ett sånt besked får dock lämnas kortare än två veckor i förväg om det krävs på grund av verksamhetens art eller om det är på grund av något som inte kunnat förutses. Undantag på grund av verksamhetens art kan exempelvis vara verksamheter av den art att det inte är meningsfullt att upprätta arbetstidsschema eller liknande två veckor i förväg därför att man så gott som dagligen behöver göra ändringar i schemat. Om din arbetsgivare faktiskt gör scheman innebär det att han inte kan röknas med i undantaget.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation kan detta innehålla andra bestämmelser än den regeln jag precis skrivit om (3 § första stycket ATL).

Sammanfattningsvis är rekommendationen att kolla i kollektivavtalet och se om det står något att 12 § ATL ska undantas, därefter titta i ditt anställningsavtal gällande vad ni varit överens om. Står det inget om att arbetsgivaren får ändra arbetstid kortare än två veckor i förväg gäller alltså 12 § ATL d.v.s. din arbetsgivare får inte ändra din arbetstid 2 h innan du ska börja.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom annars vid fundering.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (612)
2019-12-10 Får en arbetsgivare bortse ifrån regeln om max 6 månaders prövotid?
2019-12-08 Har en arbetsgivare en skyldighet att anställa en praktikant sedan ett år tillbaka?
2019-12-08 När vet jag mitt schema?
2019-12-08 Får jag bli omplacerad av personliga skäl med sänkt lön?

Alla besvarade frågor (75510)