Kan arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig för fortsatt anställning?

Hej jag undrar om en arbetsgivare kan och får säga upp en anställd som inte tar sprutor mot Corona ?

Kan en arbetsgivare säga något i följande stil, för att du ska få behålla jobbet MÅSTE du vaccinera dig med Corona sprutor annars kommer du bli uppsagt från nuvarande anställning ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att pointera att denna fråga fortfarande är relativt oklar och därför inte helt lätt att svara på. Frågan debatteras just nu och lagregler kan komma att ändras, därför svarar jag utifrån dagens utgångsläge.

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan tvinga sina medarbetare att vaccinera sig. Vi har i Sverige ett grundlagsskydd mot att påtvinga personer kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § Regeringsformen). Det är upp till var och en att bestämma vilka medicinska behandlingar man vill underkasta sig, det utgör en del i den enskildas rätt till personlig integritet.

För att en arbetsgivare ska kunna kräva vaccination behövs det lagstöd. annan föreskrift, kollektivavtal eller om det på annat sätt inte strider mot god sed på arbetsmarknaden.

Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i verksamheten för att förhindra smittspridning. Eventuella förändringar kring arbetsplats eller arbetsuppgifter för arbetstagare som saknar vaccination i en sådan situation ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten i anställningen. Åtgärderna får bara vidtas om det finns särskilda skäl för det utifrån verksamhetens behov. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Detta innebär i teorin att det kan finnas arbeten som eventuellt saknar arbetsuppgifter för den som ej är vaccinerad och då skulle eventuellt en åtgärd kunna göras. Men läget är oklart och tydliga fall finns inte.

Det är helt okej att en arbetsgivare däremot uppmuntrar sina anställda att vaccinera sig. Det finns inte heller något direkt förbud att fråga arbetstagare om de är vaccinerade. Men med det sagt finns det inte heller någon skyldighet för arbetstagaren att svara på en sådan fråga. Frågan om vaccination bör dock endast ställas där arbetsgivaren efter noggrann bedömning anser det befogat utifrån verksamhetsperspektiv att personalen är vaccinerad.

Sammanfattningsvis
Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan tvinga en medarbetare att vaccinera sig och en arbetsgivare kan inte heller villkora fortsatt anställning med vaccinering. Rättsläget är dock osäkert, men mycket tyder på att det inte är saklig grund för uppsägning att vägra vaccinera sig.

Däremot kan arbetsgivaren temporärt göra en omplacering, om verksamheten är av sådan karaktär att det finns risk för stor smittspridning.

Med vänliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”