Kan arbetsgivare träffa anställningsavtal som avviker från gällande kollektivavtal?

FRÅGA
Är det ett brott mot kollektivavtalet att ge en ansluten medlem bättre förmåners individuellt avtal än kollektivavtalet villkor, t.ex. om semestertillägg?Antar att avtal gäller för individen- arbetsgivaren.Kan fackföreningen kräva ersättning för detta avtalsbrott?Troligen kräver de samma villkor för alla.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det beror på vad som står i kollektivavtalet. I många fall innehåller kollektivavtalet minimibestämmelser d.v.s. anger en lägsta nivå på förmåner som arbetsgivaren är skyldig att tillförsäkra sina anställda. I sådana fall är det fritt för arbetstagarna att förhandla fram individuella förmånligare villkor i sina enskilda anställningsavtal.

Just när det gäller semesterersättning är det vanligt förekommande att det i kollektivavtal står "semester utgår enligt lag". En sådan bestämmelse är inte en minimibestämmelse. I så fall innebär det att semester ska utgå i enlighet med semesterlagen. Om det i ett anställningsavtal fastställs att en förmånligare semesterersättning ska betalas ut än enligt semesterlagen; sker det i strid med kollektivavtalet och ett sådant avtalsvillkor är ogiltigt, se 27 § medbestämmandelagen (MBL). Under sådana omständigheter kan fackföreningen kräva ett allmänt skadestånd av arbetsgivaren med stöd av 55 § MBL. Arbetsgivaren blir bara skadeståndsskyldig om han varit vårdslös och överträdelsen inte bara är en mindre förseelse, annars blir konsekvensen bara ogiltighet av avtalsvillkoret.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97356)