Kan arbetsgivare ställa krav på hur länge man har bott i Sverige?

Kan arbetsgivare ställa krav på hur många år man har bott i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida arbetsgivare kan ställa krav på hur många år man har bott i Sverige.

Detta krav påverkar arbetsgivarens beslutsfattanden både vid rekrytering och vid befintliga anställningar, vilka omfattas av ett diskrimineringsförbud (2 kap 1 § diskrimineringslagen, DiskL). Vad som kan aktualiseras i detta fall är indirekt diskriminering gentemot personer med viss etnisk tillhörighet (1 kap 4 § andra punkten & 1 kap 5 § tredje punkten DiskL). Anledningen till att det är fråga om indirekt diskriminering, och inte direkt diskriminering, är att kriteriet framstår som neutralt, med tanke på att inte direkt anspelar på etnisk tillhörighet, trots att detta krav givetvis drabbar främst personer med utländsk bakgrund (jämför 1 kap 4 § första punkten DiskL).

Min bedömning är således att en arbetsgivare inte får ställa krav på hur länge man har bott i landet. Om du vet av att någon arbetsgivare ställer detta krav råder jag dig att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, som behandlar dessa ärenden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo