FrågaARBETSRÄTTSjuk 17/11/2017

Kan arbetsgivare neka ett sjukintyg?

Hej!

Har krav på mig från min arbetsgivare att lämna förstadagsintyg vid sjukdom. Detta har jag ingenting emot då jag är väldokumenterad i min sjukdom.

Jag var sjuk, ringde läkare samma dag. Pga läkares egen ledighet så fick jag inte intyget förrän 2v efter anmälan. Arbetsgivaren har ALDRIG haft problem med att få mina intyg tidigare, Nu sitter de med ett giltigt intyg för dessa tre dagar men menar att de ej behöver betala sjuklön, utan skriver denna frånvaro som ogiltig.

Känns inte ok, är det så?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten får tas i lag om sjuklön (SFS 1991:1047).

Enligt 1 § har varje arbetstagare rätt till sjuklön. Det är en sk. semidispositiv bestämmelse, den kan således inte avtalas bort genom ett anställningsavtal avtal men väl genom ett kollektivavtal.

Rätten till sjuklön utgår från att sjukanmälan har skett, bortsett från att lön inte ges för den första sjukdagen - den sk. karensdagen.

Om det finns särskilda skäl, t.ex. kontinuerligt återkommande sjukdomar under kort tid, kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren genom ett sjukintyg styrka sin sjukdom. Föreligger inte synnerliga skäl har arbetsgivaren ingen rätt att kräva sjukintyg. Observera dock att även denna bestämmelse är semidispositiv och kan stadgas i kollektivavtal.

Enligt 8 § ska arbetstagaren däremot lämna in en skriftlig sjukförsäkran vid återkomst till arbete, men det är något som inte alltid sker i praktiken. Arbetsgivaren behöver dock inte betala ut någon sjuklön före ett sjukförsäkran har kommit honom till handa.

I detta fall verkar det således som att arbetsgivaren inte har någon rätt att neka dig sjuklön. I första hand är det inte ens säkert att arbetsgivaren kunde kräva ett sjukintyg från dig, i andra hand kan arbetsgivaren inte neka p.g.a. att ditt sjukintyg kom 2 veckor senare (så länge sjukintyget styrker den aktuella sjukperioden).

Sjuklönestvister handläggs enligt lag om rättegång i arbetstvister.

Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta din arbetsgivare igen och kräva sjuklönen och i andra hand kontakta ditt fackförbund eller, om du inte är medlem, en jurist (exempelvis en av våra jurister här på Lawline).

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”