Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?

2021-04-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare har under ett års tid (oktober 2019- oktober 2020) betalat ut 1000 kr för mycket i lön till mig varje månad. Något som jag inte vetat om då jag antagit att jag haft rätt månadslön. Detta har nu vid en lönerevision i mars 2021 uppdagas och nu kräver min arbetsgivare att jag ska betala tillbaka pengarna. Har min arbetsgivare rätt att kräva tillbaka pengarna efter att de gått så här lång tid och då jag varit ovetandes om felet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att detta skapar problem för dig men jag ska försöka förklara nedan så tydligt som möjligt för vad som gäller. Först kommer en mer detaljerad text men i slutet finns även en sammanfattning med ett kortare svar på din fråga.

Huvudregeln är att för mycket utbetald lön ska betalas tillbaka

Om en arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön till en arbetstagare så finns det ingen lagstadgad regel som anger vad som gäller. Däremot finns det en allmän rättsprincip som har utvecklats genom rättspraxis – condictio indebiti. Denna princip innebär att för mycket utbetald lön ska betalas tillbaka.

Till huvudregeln finns undantag

Till denna princip finns dock ett undantag eftersom bedömningen enligt condictio indebiti måste göras utifrån en helhetsbedömning i varje enskilt fall. För att en arbetstagare inte ska anses återbetalningsskyldig krävs det att:

- Arbetstagaren varit i god tro, det vill säga att arbetstagaren varken insett eller borde insett att löneutbetalningen var felaktig.
- Arbetstagaren har inrättat sig efter betalningen, det vill säga har förbrukat lönebeloppet.

Av tidigare rättsfall från Arbetsdomstolen har godtros bedömningen gjorts med hänsyn till beloppets storlek, om felaktig utbetalning gjorts en enstaka gång eller vid flertalet tillfällen samt hur utförlig lönespecifikationerna varit (se exempelvis AD 1993 nr 170).

Jag kan tyvärr inte göra en bedömning av hur domstolen skulle resonera i ditt fall. Möjligen skulle man kunna argumentera för att det rör sig om mindre belopp och om du dessutom fått svårtolkade lönespecifikationer alternativt ingen lönespecifikation alls, skulle du kunna anses ha varit i god tro. Det fattas dock omständigheter i din fråga för att jag skulle kunna göra någon vidare bedömning.

En allmän fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst

Gällande den förflutna tiden i relation till condictio indebiti finns ingen särskild angiven lagregel. Möjligen skulle ett kollektivavtal ange bestämmelser som gäller för din arbetsplats. I annat fall anger preskriptionslagen att en allmän fordran preskriberas tio år efter tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskription innebär att arbetsgivaren förlorar sin rätt att kräva ut betalning (2 § och 8 § preskriptionslagen).

Att det har gått ett år sedan den första felaktiga utbetalningen orsakar alltså inte att din arbetsgivares krav på betalning preskriberas enligt lagen.

Sammanfattning

Huvudregeln är att för mycket utbetald lön ska betalas tillbaka och att din arbetsgivare därmed har rätt att kräva tillbaka pengarna, även fast det gått ett års tid.

Till denna huvudregel finns ett undantag då en arbetstagare inte behöver betala tillbaka, det vill säga om arbetstagaren varit i god tro samt förbrukat lönebeloppet. Denna bedömning är dock slutligen upp till en domstol att avgöra.

Min rekommendation är att du vänder dig till ditt fackliga förbund för mer information och hjälp med din fråga, förutsatt att du är medlem i en sådan. Om du inte är medlem i facket kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för fortsatt hjälp.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96466)