Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?

2021-10-23 i Övrigt
FRÅGA
Om min arbetsgivare säg har betalat ut fel lön i 7-8 månader 1000-2000kr varje månad för mycket. Kan de kräva tillbaka detta då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel och kvittning

Som huvudregel gäller principen condictio indebiti. Principen innebär att en betalning som skett av misstag ska återbetalas. Den som felaktigt utbetalat ett för högt belopp har alltså som utgångspunkt en rätt att få betalningen åter. I dessa situationer vill arbetsgivare normalt göra en justering på den kommande lönen, d.v.s. att arbetsgivaren kvittar sin fordran mot arbetstagarens lön. För att kvittning ska vara aktuell krävs antingen ditt medgivande eller att så är tillåtet enligt kollektivavtal (2- 3 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt).

Undantag från huvudregeln

I vissa fall behöver man inte betala tillbaka det extra beloppet. För att inte anses återbetalningsskyldig krävs det att du varit i god tro och inrättat dig efter betalningen. Med god tro menar man att du inte insåg eller borde ha insett att lönen var för hög. Att du inrättat dig efter betalningen innebär att du redan använt pengarna. God tro bedöms i det enskilda fallet; arbetstagare har bl.a. ett krav på sig att kontrollera sina lönebesked och se till att de är korrekt.

Om du är medlem i ett fackförbund är min rekommendation är att vända dig till dom då de har kännedom om ditt kollektivavtal och vad som gäller i ditt fall. De kan även hjälpa dig mot din arbetsgivare, vilket ingår i avgiften du betalar till facket.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97696)