Kan arbetsgivare kräva sjukintyg redan från första dagen?

2019-06-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Kan en arbetsgivare kräva sjukintyg från första dagen.Om ja.Vad ska är då anledningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar bestämmelser om när läkarintyg får begäras är sjuklönelagen. Huvudregeln är att en arbetstagare ska styrka att vederbörande är sjuk genom sjukintyg från och med den åttonde sjukdagen (8 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivaren får dock kräva sjukintyg redan från första dagen om det finns särskilda skäl för det (10 a § sjuklönelagen). Exempel på särskilda skäl är misstanke om missbruk eller att det kan finnas behov av rehabilitering (vilket kan vara aktuellt vid ofta upprepad frånvaro). Bestämmelsen är semidispositiv vilket innebär att annat kan avtalas om i kollektivavtal. Det innebär att det i kollektivavtal exempelvis kan avtalas om att sjukintyg får begäras från första dagen, men att det inte krävs några särskilda skäl för att göra så.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1640)
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor
2019-10-09 Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

Alla besvarade frågor (73670)