Kan arbetsgivare kräva att föräldraledig deltar på möten?

Kan en arbetsgivare (en kommun) kräva att en föräldraledig person ska vara med på ett arbetsmöte under föräldraledigheten. Kravet framförs under föräldraledigheten. Den föräldralediga peronen är ammande och har ett nyfött barn. Kan arbetsgivaren vidta åtgärder som är till nackdel för den föräldralediga personen om personen inte deltar i mötet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL). Lagens regler är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att rätten till föräldraledighet inte kan avtalas bort. (Vissa avvikelser och specificeringar av lagens regler kan dock göras i kollektivavtal.)

Eftersom den föräldralediga personen har rätt till sin ledighet kan arbetsgivaren inte beordra personen att delta på arbetsmöten. Om personen ändå tillfrågas om att delta får arbetsgivaren inte på något sätt missgynna denne om personen säger nej. Förbudet mot missgynnande behandling följer av 16 § FLL.

Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren alltså inte kräva att en föräldraledig person deltar i arbetsmöten och några åtgärder till nackdel för den föräldraledige får inte vidtas på grund av att denne utnyttjar sin rätt till ledighet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo