Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare lämnar in intyg om att hen faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning?

2019-10-05 i Föräldraledighet
FRÅGA
HejKan jag som arbetsgivare kräva att en medarbetare lämnar in ett intyg på att denne faktiskt har ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB) när hen har anmält det på jobbet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om du som arbetsgivare kan kräva av din arbetstagare att denne ska lämna in intyg för att styrka rätten till ledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Vilka uppgifter kan en arbetsgivare kräva av en arbetstagare som ansökt om tillfällig föräldrapenning (VAB)?

Om arbetstagaren till följd av barnets sjukfrånvaro stannar hemma längre än sju dagar - är hen skyldig gentemot Försäkringskassan att uppvisa ett läkarintyg. Däremot har inte arbetstagare denna skyldighet gentemot sin arbetsgivare.

Om kollektivavtal finns

Om du tillämpar kollektivavtal på arbetsplatsen kan det möjligen finnas reglerat att anställda ska uppvisa ett utdrag från Försäkringskassan över det antal dagar man är hemma med föräldrapenning, bl.a. för att du i egenskap som arbetsgivare ska kunna kontrollera rätten till föräldralön.

Råd till dig i egenskap som arbetsgivare

Jag skulle råda dig att i första hand kontakta arbetstagaren och fråga om du kan få ett utdrag från Försäkringskassan som visar att hen har ansökt och fått utbetalning för den tillfälliga föräldrapenningen (VAB). Du kan även kontakta Försäkringskassan och stämma av att utbetalning avseende VAB har registrerats och begära om att få ett intyg om detta.

I domstol har man för övrigt slagit fast att en arbetsgivare aldrig kan kräva att få ut ett läkarintyg som avser barnets sjukdom och skälet till VAB (AD 2013 nr 63). Som arbetsgivare kan du alltså aldrig kräva mer än ett få ett utdrag som visar att utbetalning av VAB har registrerats från Försäkringskassan.

Sammanfattningsvis kan du antingen kontakta arbetstagaren och fråga hen om du kan få ett utdrag över att ansökan skett eller kontakta Försäkringskassan för att kontrollera att utbetalning av VAB har registrerats och begära att få intyg om det.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (120)
2020-01-21 Om förarbeten till föräldraledighetslagen
2019-12-26 Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?
2019-12-05 Nekad anställning pga. graviditet
2019-11-22 Har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstagaren ska vara tillgänglig för att svara på frågor?

Alla besvarade frågor (76591)