FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer01/04/2018

Kan arbetsgivare hävda att det är en provanställning utan att det är avtalat

Min fru har varit anställd som hästskötare i ett travstall i 6månader med lön.

Idag kommer dom på 6månadersdagen och avslutar anställningen, trots att inget anställningsavtal med villkor om provanställning är delgivet.

Dom hävdar att provanställningen är slut och inte vill förlänga, jag hävdar att hon inte har provanställning, då det inte skrivits eller talats om provanställning någon gång under dessa 6månaders anställning.

Till saken hör att min fru just varit frånvarande en vecka(sjuk/skadad) och I samband med detta fått en operationstid om 2veckor, som vi tror är den riktiga grunden till anställningavslutningen.

Om företaget inte skriftligen givit henne ett anställningsavtal med provanställningen villkor, är hon väl tillsvidare anställd, inte provanställd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken typ av anställning är det?
Av 4 § LAS framgår att huvudregeln vid anställning är att anställningen är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning innebär att anställningen ska gälla tills dess att arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. Denna huvudregel gäller så länge inget annat avtalats eller framgår av kollektivavtal.

Vidare enligt 6 § LAS kan en anställning vara en provanställning. Provanställningen får maximalt pågå i 6 månader. För att det ska vara fråga om en provanställning krävs att detta har avtalats. Det krävs att parterna uttryckligen har kommit överens om att anställningen ska vara en provanställning för att det ska anses som avtalat.

Om din fru inte har kommit överens med arbetsgivaren att det ska handla om en provanställning eller annan tidsbegränsad anställning är det en tillsvidareanställning. Vid en tvist är det upp till arbetsgivaren som bär bevisbördan. Detta innebär att det är arbetsgivaren som måste bevisa att det skulle vara fråga om en provanställning.

Vilka formkrav finns på ett anställningsavtal?
Det framgår inget av lag att ett anställningsavtal måste vara skriftligt. Avtalet kan alltså lika gärna vara muntligt. Din fru och arbetsgivaren behöver med andra ord inte ha avtalat om en tillsvidare- eller provanställning skriftligen dock är detta självklart att föredra.

Arbetsgivaren ska dock, enligt 6 c § LAS, efter maximalt en månad lämna villkoren för anställningen skriftligt till arbetstagaren. Dessa villkor ska bland annat innehålla huruvida anställningen är tillsvidare eller tidsbegränsad. Din fru bör ha fått ta del av dessa villkor. I det fall arbetsgivaren inte uppfyllt detta krav har arbetstagaren rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Rätten till skadestånd gäller dock inte i det fall arbetstagaren är medveten om att det till exempel står fel i villkoren.

Sammanfattning:
I det fall din fru inte med arbetsgivaren, muntligen eller skriftligen, avtalat om att anställningen ska vara en provanställning är anställningen en tillsvidareanställning. I det fall hon inte fått ta del av villkoren för sin anställning skriftligt har hon också rätt att kräva skadestånd från arbetsgivaren.

Vad gör man i denna situation?
I det fall arbetsgivaren envisas med att anställningen är en provanställning rekommenderar jag att din fru kontaktar sitt fackförbund. Fackförbund hjälper nämligen till att medla i tvister arbetstagare och arbetsgivare mellan.

I det fall din fru inte skulle tillhöra ett fackförbund bör hon ta kontakt med en jurist för vidare hjälp. Ni kan få kontakt med en av våra jurister här.

Till sist finns möjlighet att hos tingsrätten väcka talan mot arbetsgivaren. Ansökan görs hos den tingsrätt som ligger närmst där ni bor. Tingsrätten kommer då beakta omständigheterna och göra en bedömning över vilken typ av anställning det i detta fall är fråga om. Som redan nämnt är det då arbetsgivaren som bär bevisbördan.

Hoppas att detta svar hjälpte dig. För fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,


Lovisa NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?