Kan arbetsgivare få tillgång till arbetstagares journal?

2020-05-28 i Sjuk
FRÅGA
En väns son har varit tvångsvårdad pga bipolär sjukdom. Sonen mår idag bra, har fått adekvat medicin och annan behandling. Han har akademisk examen och söker nu arbete inom sitt område. Får/kan arbetsgivaren skaffa information om detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren har ingen rätt att begära ut någons journal då denna omfattas av sträng sekretess. Arbetsgivaren kan inte heller be om att få ta del av den eftersom att vården inte får ge ut den till någon annan än patienten. Hälso- och sjukvården skyddas av sekretess och alla som jobbar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att alla anteckningar gällande patientens individuella förhållanden såsom sjukdomar och behandlingar inte får ges ut. Sekretessbestämmelsen hittar du i 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?