Kan arbetsgivare bryta ett muntligt anställningsavtal?

2018-06-26 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Jag har fått ett anställningserbjudande om ett vikariat, tackat ja och vi har kommit överens om alla villkor. Vi har ett muntligt avtal om anställning för ett år. Det skriftliga avtalet är inte påskrivet, men båda parter är införstådda med att avtal har slutits.Idag fick jag beskedet att AG måste bryta avtalet. Personen som jag ska vikariera för ska inte längre vara föräldraledig som planerat, då det uppstått väldigt tragiska omständigheter kring barnet han skulle varit föräldraledig med. Således kommer personen vara åter i arbete tidigare än planerat. Eftersom jag inte har ett skriftligt avtal vet jag inte om det är skrivet i formen att jag är anställd från ett datum till ett annat, dock längst till och med ett datum eller tills ordinarie personal är åter i arbete. Min fråga är; har jag någon rätt i det här fallet, trots att anställningen inte påbörjats? Kan AG bryta vårt muntliga avtal såhär?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har förstått din situation rätt så undrar du huruvida din arbetsgivare kan bryta ert muntliga avtal, och om du har någon rätt i situationen, trots att anställningen ej har påbörjats.

Vad gäller vid muntliga avtal?
"Pacta sunt servanda" innebär att avtal ska hållas, och är huvudregeln Inom avtalsrätten, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Undantag från denna regel är t ex vid köp av fast egendom, som alltid måste ske skriftligen. Det avtal som du har slutit med din arbetsgivare är således att räkna som ett giltigt anställningsavtal.

Vad som kan bli ett problem i samband med muntliga avtal är att det är den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också har bevisbördan för att det faktiskt föreligger ett muntligt avtal. Den som påstår att ett avtal har slutits måste därmed också kunna bevisa att så är fallet, vilket kan vara svårt. Det är därför lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. Om du möjligtvis har sparat mail- eller smskonversationer som kan bevisa att ett avtal ingåtts kan detta vara till din fördel.

Sammanfattningsvis
Muntliga avtal är giltiga såväl som skriftliga. Om du kan bevisa att ett muntligt avtal föreligger så faller istället bevisbördan på din arbetsgivare som i sin tur då måste bevisa att ett avtal inte har uppkommit.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97716)