Kan arbetsgivare

Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare för att hyra in arbetskraft, är det lagligt?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet all information om händelsen, eller eventuellt kollektivavtal och anställningsavtal så kommer jag att utgå ifrån att alla lagrum är tillämpbara och har inte avtalats bort via kollektivavtal. Jag kommer också dela upp mitt svar i tre; 1. uppsägning på grund av arbetsbrist 2. Uppsägning på grund av personliga skäl 3. Sammanfattning och slutsats.

Uppsägningar regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp någon?

För att säga upp någon måste man ha ett skäl, den kan antingen vara uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl.

1. Uppsägning på grund av arbetsbrist

När en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist så behövs det finnas en saklig grund (7 § LAS). Sedan behöver arbetsgivaren beakta andra viktiga delar. Den första är hur turordningslistan ser ut (sist-in-först-ut-principen), hur stort företaget är och sedan om det finns ett kollektivavtal och om arbetsgivaren har kommit överens med facket om turordningslistan.

Hur fungerar turordningslistan? (22 § 4 st LAS)
Huvudregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist är att den som kom sist in i företaget är den som åker först ut, alltså den som senast blev anställd blir den första att bli uppsagd. Dock kan finns det undantag där man inte behöver beakta turordningslistan och avvika ifrån då den 22 § LAS är semidispositiv. Det betyder att det går avtala bort att lagrummet inte ska gälla för deras företag enligt 2 § 3 st LAS.

Första undantaget: företagets storlek (22 § 2 st LAS)
När det kommer till mindre företag som har mindre än tio anställda så får arbetsgivaren ta bort två personer ut ur turordningslistan och ha kvar dem i företaget även om de skulle bli uppsagda enligt turordningslistan.

Andra undantaget: facket och kollektivavtal (22 § 3 st LAS)
En arbetsgivare kan kontakta facket och avtala om en särreglerad turordningslista där de bestämmer vilka som ska bli uppsagda. Då när det kommer till att bestämma vilka som ska bli uppsagda så har arbetsgivaren och facket en vidsträckt handlingsfrihet och kan beakta en mängd olika omständigheter. Dock krävs det att avtalat uppfyller de formkrav för ett kollektivavtal och inte strider mot god sed på marknaden, att avtal inte diskriminerar någon eller urholkar lagen. Sedan också att avtalet inte fokuserar på en specifik grupp inom företaget.

2. Uppsägning på grund av personliga skäl

Saklig grund:
För att en uppsägning ska var korrekt krävs det sakliga skäl för att säga upp någon (7 § LAS). Exempel på saklig grund kan vara samarbetssvårigheter, misskötsel eller dålig arbetsprestation. Fler exempel på saklig grund hittar du här.

Omplaceringsskyldighet
Innan en arbetsgivarare säger upp någon på grund av personliga skäl måste arbetsgivaren först undersöka om hen kan omplacera istället för att säga upp personen (7 § st 2 LAS). Om arbetsgivaren inte uppfyller sin omplaceringsskyldighet kan uppsägningen vara ogiltigt och det kan eventuellt leda till skadestånd.

Varning från arbetsgivare
Innan en uppsägning sker måste arbetsgivaren ha gett personen en skriftlig varning om problemet för det får inte komma som en överraskning för arbetstagaren att denne blir uppsagd (30 § LAS).

Tvåmånadersregeln
Den regeln fungerar så att arbetsgivaren inte får grunda uppsägningen enbart på händelser som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader (18 § st 2 LAS).

Varning till arbetstagare och kontakta fackförbundet
Innan en arbetsgivare får säga upp någon på grund av personliga skäl så måste hen informera arbetstagaren minst två veckor innan uppsägning. Arbetsgivaren måste informera arbetstagarens fackförening (om det finns en sådan, och arbetsplatsen är fackligt anslutet) med samma information.

Skriftligt
En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS)

3. Sammanfattning och slutsats
Då det inte framgår någon specifik information om uppsägningen så går det inte att ge något direkt svar. Det finns inga direkta regleringar som stoppar arbetsgivarens rätt sköta sin verksamhet, så länge arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter så är det lagligt. Så om arbetsgivaren uppfyller alla de krav som ställs upp vid specifik uppsägning så är det lagligt men om arbetsgivaren inte uppfyller kraven så är det olagligt. Det framgår inte om arbetsplatsen eller arbetstagarna har ett kollektivavtal eller fackförening så är min rekomendation att du kollar med eventuell fackförening och om det inte finns så kan du vända dig till oss för att undersöka hur allt ligger till, här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”