Kan anställningsavtal ingås muntligen?

2017-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har för ett tag sedan fått nog av hur allt funkar på min arbetsplats.. chefen överlämnar de mesta av ansvaret på det som jobbar där. Jag har idag sagt upp mig och ett nytt arbete väntar på mig, väl under mötet med chefen så krävde han att jag hade 1 månads uppsägningstid och jag påpekade då att det inte stämde då jag inte har något skriftligt avtal att jag ens jobbar där.. jag gick sedan ifrån mötet med ett stort frågetecken om vad som egentligen gäller.. har jag uppsägningstid eller inte, då jag inte har skrivit under ett ända papper som bekräftar att jag jobbar där? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal kan ingås muntligen och ett muntligt anställningsavtal gäller lika mycket som ett skriftligt. Man kan säga att anställningsavtalet ingås redan av att man tackar ja till jobbet. Detta följer av avtalslagen och dess allmänna principer.

Det framgår inte av din fråga hur länge du utfört arbete på din nuvarande arbetsplats eller i vilken omfattning men det faktum att du redan har utfört arbete talar för att du kan ses som anställd. Om det inte finns faktorer som skulle tala för att det rör sig om ett uppdragsavtal istället, vid uppdragsavtal gäller bl.a. inte lagen om anställningsskydd (se mer nedan). Faktorer som kan tala för uppdragsavtal kan vara bl.a. om du utfört arbete med hjälp av egna arbetsredskap, om ditt arbete har varit kopplat till ett specifikt tidsbegränsat uppdrag/projekt. Ju mer fristående du är i förhållande till uppdragsgivaren desto mer skulle det finnas som talar för att det rör sig om ett uppdragsavtal. Jag kan dock inte på rak arm säga om det skulle röra sig om ett uppdragsavtal eller anställningsavtal, men det är alltså fullt möjligt att ingå båda dessa muntligen med bindande verkan.

Den lagstadgade uppsägningstiden både från arbetsgivarens sida och arbetstagarens är en månad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 11 §. Det är därmed fullt möjligt att du kan ha en uppsägningstid på en månad i enlighet med LAS. Annat kan dock avtalas genom kollektivavtal eller individuellt mellan arbetstagare och arbetsgivare, men som det låter på din fråga så finns det i alla fall inget individuellt avtalat angående uppsägningstiden.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Om det är så att det nya jobbet krockar med din uppsägningstid skulle jag råda dig att prata med det nya stället du har fått jobb på och se om det går att lösa med att du kan börja senare, alternativt prata med chefen på ditt nuvarande jobb igen och se om du kan få bli arbetsbefriad under din uppsägningstid.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (794)
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?

Alla besvarade frågor (94351)