Kan andra få reda på om man begärt ut en offentlig handling?

Hej! om jag vill begära ut en offentlig handling om någon men glömmer att göra det anonymt kan personen jag begärt handlingen om få reda på vem jag är?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över huruvida andra kan få reda på om du begärt ut en offentlig handling utan att ha gjort detta anonymt. Om jag misstolkat dig får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (TF)


Rätten att begära ut handlingar

När du skriver offentlig handling vill jag inledningsvis poängtera att det handlar om en allmän handling som förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess (2 kap. 4 § TF och 2 kap. 2 § TF). Man har en grundlagsstadgad rätt att begära ut offentliga handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § TF). 


Anonymitet eller inte

Man kan, som du själv skriver, begära ut en offentlig handling anonymt. Om man inte är anonym blir det skriftliga begärandet i sig en allmän handling. Det beror på att en allmän handling är en skrift, bild eller upptagning som endast kan läsas eller avlyssnas med tekniskt hjälpmedel och som upprättats eller inkommit till en myndighet (2 kap. 3 § TF och 2 kap. 4 § TF). Om du begär ut en offentlig handling utan att vara anonym kan någon annan alltså begära ut ditt begärande som en allmän handling. Av den anledningen är det viktigt att begära ut handlingar anonymt om man inte vill att någon annan ska kunna se vad du begärt ut. Ditt begärande kommer dock inte automatiskt annonseras till den som handlingen berör, utan personen i fråga måste begära ut detta på egen hand.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”