Kan aktier vara enskild egendom? Ska lånet som användes för att köpa in aktierna avräknas på aktierna?

Min man tog ett lån för köp av aktier och har nu en skuld. Syftet var primärt att gynna hans företag men aktierna ägs av honom privat. Vi är gifta och ha gemensamma tillgångar som överstiger skulden. Vi undrar nu om man kan göra såväl aktierna som skulden till enskild egendom så att det inte räknas in vid bodelning om han avlider först.

Nike

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är det möjligt att göra sin egendom till enskild genom att upprätta ett äktenskapsförord. Den här bestämmelsen gäller all egendom. Alltså även aktier.

I 11 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken framgår att skulder i första hand ska räknas av på ens giftorättsgods. Om däremot skulden är att hänföra till någon viss egendom (t.ex. ett fastighetslån hänförs till fastigheten) ska dock avräkning ske på den enskilda egendomen som skulden hänför sig till, enligt lagrummets andra stycke. Om det är möjligt att bevisa att lånet togs för att köpa aktierna och aktierna är enskild egendom enligt ett äktenskapsförord ska alltså lånet avräknas på din mans enskilda egendom

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”