Kan aktieägare få tillbaka sina investeringar vid en konkurs?

Har preferensaktier i XAB som tog över som gäldenär efter YAB, båda företag i fastighetsbranchen. YAB är i konkurs och XAB har ansökt om konkurs. Vad har jag för möjligheter att få tillbaka pengar, ca 100000 kr? Vi är många som utsatts för detta, ca 70-90 personer.

Hur ska man gå tillväga?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar att din fråga handlar om förutsättningarna att få tillbaka investerade pengar i ett aktiebolag som har ansökt om konkurs. I aktiebolaget äger du preferensaktier, därför kommer jag kort redogöra för vad det kan ha för betydelse.

Preferensaktier

Likhetsprincipen är en huvudregel inom aktiebolagsrätten, den innebär att alla aktier ska behandlas lika (4 kap. 1 § ABL). Undantag finns, och olika aktieslag kan föreskrivas i bolagsordningen (4 kap. 2 § ABL). Vad en preferensaktie innebär i din situation är svårt att veta, då rättigheterna knutna till en preferensaktie ska stå i XABs bolagsordning.

Generellt har preferensaktier oftast företräde till utdelning, men även företräde när aktiebolaget upplöses. Dessa villkor ska framgå av bolagsordningen.

Aktieägares rätt till utdelning i konkurs

När ett aktiebolag går i konkurs ska konkursboets pengar först och främst täcka konkurskostnaderna (11 kap. 1 § KonL). Därefter ska konkursboets pengar fördelas till aktiebolagets borgenärer. Det är sällan ett konkursbo har tillräckligt med pengar att betala alla sina borgenärer. Därför finns en rangordning enligt förmånsrättslagen som stadgar vilka borgenärer som har företräde till pengar. Om alla borgenärer inte får betalt, kan borgenärerna aldrig vända sig till aktieägarna. Aktieägare är bara i undantagsfall personligt betalningsansvariga (1 kap. 3 § ABL).

Som aktieägare är man inte en borgenär i förhållande till aktiebolaget utan ägare av en andel i aktiebolaget. Det innebär att skulder som aktiebolaget har till sina borgenärer först ska betalas innan det blir aktuellt för aktieägarna att få tillbaka sina investerade pengar. Om konkursboet visar ett överskott efter det att borgenärerna har fått betalt blir det aktuellt att se vilka rättigheter preferensaktieägare har i fördelningen av överskottet. Detta ska framgå av XABs bolagsordning huruvida preferensaktier ger förtur vid likvidation.

Sammanfattning

Jag rekommenderar att du kollar i XABs bolagsordning för att se vilka rättigheter du har som preferensaktieägare. Dessutom vill jag göra dig uppmärksam på att det är borgenärerna som har företräde till konkursboets tillgångar. Aktieinvesteringar är förknippade med risker, särskilt i situationer som den här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Med vänliga hälsningar,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”