Kan äktenskapsförordet förklaras ogiltigt?

FRÅGA
Kan man överklaga äktenskapsförord under skilsmässa om dokumentet skrivits i andra land, registrerats i Skateverket, och en of sidorna som var gravid tvingades att underteckna den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst kan ett äktenskapsförord inte överklagas - men det kan ogiltigförklaras. Nedan beskriver jag på vilka grunder ett äktenskapsförord kan ogiltigförklaras.

Formkrav vid äktenskapsförord

Huvudregeln som gäller för alla avtal, inklusive detta äktenskapsförord, är att avtal ska hållas. Har ett äktenskapsförord ingåtts är det således detta som ska gälla. Undantaget är ifall äktenskapsförordet ska anses ogiltigt då det inte uppfyller formkraven i 7 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄktB), dvs. om det inte upprättats skriftligt, undertecknats av båda parterna och skickats in till Skatteverket för registrering. Dessa kriterier får anses uppfyllda.

Ogiltighetsgrunder

Det finns dock andra ogiltighetsgrunder som kan bli tillämpliga. I ditt fall beskriver du att det varit fråga om tvång vid undertecknandet. Olika typer av tvång och hot kan leda till att ett avtal blir ogiltigt gentemot den som tvingats eller hotats (28-29 §§ Avtalslagen (AvtL)). Vidare kan ett avtal där en av parterna utnyttjat den andres "lättsinne, oförstånd eller beroendeställning" för att tillförskaffa sig fördelar som inte är proportionella mot motprestationen ocker bli utan verkan, s.k. ocker (31 § AvtL). I sista hand gäller även den s.k. generalklausulen som möjliggör att enskilda villkor eller ett helt äktenskapsförord jämkas (36 § AvtL, jfr. m. 12 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att äktenskapsförordet kan bli ogiltigt på grund av tvång. Även det faktum att kvinnan ifråga var gravid kan ses som att hon var i en slags beroendeställning och därmed kan s.k. ocker bli tillämpligt. Slutligen bör talan väckas i domstol om ogiltigförklaring eller jämkning av äktenskapsförordet. Närmsta domstol finnes här.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1092)
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?
2020-05-17 Äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (80290)