Kan äktenskapsförord ändra testamente?

2021-04-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,vi är gifta sdan drygt 10 år och skrev då ett testamente.Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt all den avlidnes kvarlåtenskap.vår önskan är att den först avlidnes bröstarvingar väntar med att kräva sin laglott.Nu vill vi göra ett äktenskapssförord där var och en gör sinna bankkonton till enskild egendom.Vad händer med testamentetmvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag utgår från att du vill veta ifall något sker med själva testamentet ifall ni skriver ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild. Ifall det är några andra funderingar eller oklarheter med tolkningen av frågan får du jättegärna återkomma med en ny fråga.

Något viktigt att beakta i denna situation är att äktenskapsförord och testamente berör två helt olika saker och den ena utesluter således inte den andra.

Ett äktenskapsförord är som du nämner till för att reglera makarnas diverse egendomar och föreskriva vad som ska anses vara enskild egendom eller giftorättsgods. Äktenskapsförordet har således endast effekt vid själva bodelningen (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Medan testamentet reglerar testators vilja om vad som sker men egendomen efter dennes bortgång. I ert fall kommer efterlevande make fortfarande att ärva allt vid den först avlidnes bortgång enligt vad som är föreskrivet i testamentet, även om äktenskapsförord finns.

Så testamentet förblir detsamma och kommer ha samma innebörd. Efterlevande make kommer ärva all egendom, både giftorättsgods och den enskilda egendomen med fri förfoganderätt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96583)