FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/01/2021

Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?

Hej.

Jag har ett mindre båtvarv utanför Vaxholm. I somras sålde jag en väl begagnad segelbåt. Mast o segel blev hämtade, men sedan blev inte båten hämtad. Jag har sökt ägaren men har ingen adress o tel nr är utbytt. Jag har försökt på alla sätt, men ägaren är helt oanträffbar. Köpesumman var mycket blygsam och den motsvarar hyreskostnaden för båten där den ligger nu. Min fråga är ägandet kan gå över till mig när personen inte är anträffbar och jag har ett hyreskrav till denne som motsvarar båtens värde?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köparens skyldigheter
Även köparen har vissa skyldigheter under processen för ett köp. En del av denna skyldighet rör betalningen, men köparen är också skyldig att medverka till köpet så att du som säljare kan fullgöra köpet samt har skyldighet att hämta eller ta emot varan, 50 § köplagen.

Avtalsbrott och dess konsekvenser

Om säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat båten. Således föreligger bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet.


Hålla fast vid köpet

Du kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna.

Hävning

Du kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar båten om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med båten. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen och köparen måste lämna tillbaka masten och seglet. Efter en hävning har alltså ägandet gått tillbaka till dig.

Du har även möjlighet att förelägga en bestämd tilläggstid inom vilken köparen ska hämta varan. Om köparen då ändå inte hämtar varan eller medverkar till köpet och det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt, kan du häva köpet utan att behöva bevisa att väsentligt avtalsbrott skett, 55 § köplagen. Omständigheter som kan tala för din sak är exempelvis att båten är skrymmande och tar upp en hel båtplats.


Skadestånd
Om det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med båten har du rätt att få viss ersättning för att köparen inte har hämtat varan, 57 § köplagen. Ersättningen avser då främst ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet, 67 § köplagen. Det är tänkbart att kostnader för hyra kan tänkas ingå som en sådan ersättningskostnad.

Sammanfattning och handlingsplan:

Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av båten. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en båt så är det fullt förståeligt att båten kan vara till belastning för dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med båtplats för att förvara båten. Jag anser därmed att du har goda chanser för att få häva köpet.

Problemet i ditt fall är att nå köparen och som du skriver är hen okontaktbar. I det fallet du inte lyckas nå köparen, skulle du kunna stämma köparen vid tingsrätt. Jag rekommenderar dock att du i första hand meddelar köparen att hen har en viss tilläggstid på sig att hämta båten, annars kommer köpet att hävas. När tilläggstiden löpt ut och köparen inte hämtat båten är köpet hävt och prestationerna ska återgå. Du är då ägare till båten. Om köparen inte lämnar tillbaka masten och seglet kan du skicka in antingen en ansökan om vanlig handräckning till kronofogden eller en stämningsansökan till tingsrätten i din kommun. Vanlig handräckning fungerar endast om köparen inte går i svaromål, om köparen protesterar skickas ärendet nämligen vidare till tingsrätten. Du kan också i tingsrätten yrka skadestånd för de kostnader som uppstått på grund av att köparen inte hämtat båten. Att tänka på är dock att en process i domstol både kan bli långdragen och kostsam.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?