Kamera på husfasad, byggnadstillbehör?

2018-10-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om kamera vid husköp. Ingår en fastmonterad kamera med strålkastare vid ett husköp (villa)? Kameran är installerad på samma sätt som utomhusbelysning på fasaden.Mvh,Erika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man köper hus ingår det som är fast egendom och dess tillbehör i köpet. Resten ingår inte. Frågan är alltså om kameran är att betrakta som tillbehör. Eftersom den sitter fast på huset blir det i sådana fall fråga om byggnadstillbehör. Bestämmelser om dessa återfinns i 2 kap. 2 § jordabalken. I detta lagrum står bl.a. följande att finna: "Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna." I paragrafen räknas också upp ett gäng exempel på byggnadstillbehör såsom hiss, markis, element, badkar, kylskåp etcetera.

Att kameran sitter fastskruvad på fasaden talar för att den ska anses utgöra byggnadstillbehör. Det är ett vanligt missförstånd att byggnadstillbehör, för att anses vara just byggnadstillbehör, måste vara fastskruvade. Så är inte fallet, men det bidrar till att stärka uppfattningen att saken ska anses vara byggnadstillbehör. Den huvudsakliga, avgörande frågan är istället om kameran varit avsedd för "stadigvarande bruk". Enligt lagkommentarer till paragrafen innebär "stadigvarande bruk" att "det skall finnas ett objektivt ändamålssamband mellan föremålet och byggnaden. Föremålet skall med andra ord normalt vara till nytta oavsett vem som råkar äga fastigheten[…]". Om kameran kan tänkas vara till nytta även för er, eller någon annan, ska den alltså anses vara förd till byggnaden för stadigvarande bruk, och är därför att anse som byggnadstillbehör, och ska därför ingå i köpet.

Bedömningen är naturligtvis inte helt självklar, men i rättsfallet NJA 1997 s. 699 ansågs en parabolantenn utgöra byggnadstillbehör. Varför då inte en kamera? Säkert kan den anses fylla någon funktion för vem som helst, men det beror så klart på själva kamerans egenskaper också. För att ta ett absurt exempel: Om kameran endast kan uppfatta vissa partiklar i luften utanför, och om den som installerat kameran lider av en mycket ovanlig sjukdom som gör honom allergisk mot dessa partiklar, och om kameran inte fyller någon rimlig funktion utöver att varna allergikern för att gå ut, kan den undantas från byggnadstillbehören. Jag utgår dock ifrån att det i ert fall rör sig om en helt vanlig kamera, och följaktligen kan den antas vara nyttig för vem som helst. Därför står jag fast vid det jag skrev i sista meningen i föregående stycke.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1914)
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom
2020-01-29 Städning av fast egendom

Alla besvarade frågor (77164)