Kallelse till förhör vid misstanke om brott

2019-07-20 i Förundersökning
FRÅGA
Blir en misstänkt person alltid kallad till förhör ifall en anmälan inte läggs ner? Och hur lång tid tar det i genomsnitt innan en misstänkt blir kallad till förhör?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om förundersökning finns i rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FK).

Jag kommer i mitt svar förklara lite vad som gäller vid en förundersökning och sedan ta dina frågor i turordning.

Förundersökning - "Blir en misstänkt person alltid kallad till förhör ifall en anmälan inte läggs ner?"

En förundersökning ska inledas när ett brott har kommit till polisens kännedom (23 kap. 1 § RB). När det rör sig om brott av enklare slag är det polisen som leder förundersökningen. I annat fall leds förundersökningen av åklagare (23 kap. 3 § RB). Syftet med förundersökningen är att utreda vem som skäligen är misstänkt för ett brott och om tillräckliga bevis finns för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB).

När förundersökningen har inletts kallas den misstänkte personen till ett förhör till vilket hen är skyldig att infinna sig till (23 kap. 6 § RB). Den som är misstänkt för brott ska även få en underrättelse om detta vid första förhörstillfället efter det att misstanken stärkts under förundersökningens gång (23 kap. 18 § RB).

Den som är misstänkt för ett brott har även rätt att fortlöpande få veta vad som händer under tiden en förundersökning pågår. Den ska underrättas innan beslut om åtal väcks, vilket tas av en åklagare (23 kap. 18 § RB). Den som varit misstänkt för ett brott ska likväl underrättas när den inte längre är skäligen misstänkt och förundersökningens lagts ner (14 § första stycket FK).

Annorlunda är dock förhållandet om personen inte varit skäligen misstänkt för ett brott, då får man ingen underrättelse om att förundersökningen lagts ner, eller om man i huvud taget varit skäligen misstänkt (14 § tredje stycket FK).

Således blir en person som är misstänkt för brott alltid kallad till förhör om den är skäligen misstänkt. Om inte förundersökningen läggs ner på grund av bristande bevisning.

"Och hur lång tid tar det i genomsnitt innan en misstänkt blir kallad till förhör?"

Det är svårt för mig att ge dig ett svar på hur lång tid det tar innan en misstänkt blir kallad till förhör. En förundersökning kan tyvärr ta tid beroende på vilket typ av brott det gäller; det kan alltså dröja olika lång tid innan en misstänkt blir kallad till ett förhör.

Däremot ska en förundersökning bedrivas så skyndsamt som möjligt och på så sätt att ingen ska bli utsatt för onödig misstanke. När det inte längre finns anledning att fortsätta driva förundersökningen ska den läggas ner (23 kap. 4 § RB).

Jag skulle rekommendera dig att ringa polisen på telefon: 11414 och be om att få komma i kontakt med någon inom polisen för att få mer detaljerad information på din fråga om genomsnittlig väntetid.

Hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77126)