Kallelse till förhör samt preskribering av brott

hej jag har fått en kallese till förhör till polisen.angående misshandel.det har gått 2 år om ca 2 veckor.som jag inte har hört av dom. nu verkar dom städa upp på skrvbordet nu har dom riktigt brottom.det skickas ut massor med kallerser helt plötsligt.pga att jag e inte i närheten av förhörsplatsen i dagens läge så har jag inte kunnat innfinna mig med så kort varsel som dom vill helt plötsligt vill.jag har hela tiden hört av mig men dom bryr sig inte.nu kommer hoten om efterlysning/häktning/annhållning mm.vad händer när 2 år har gått.jag tänker på preskriberingstiden.jag har inte blivit delgiven vilken grad av misshandel det gäller.endast kallerse.

Lawline svarar

Hej Peter,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp och rådgivning!

Med hänvisning till informationen du angivit kommer mitt svar vara av mer generell karaktär och det gällande regelverket kring kallelse till förhör och preskriptionstiden för misshandel.

Till att börja med så är preskriptionstiden för misshandel olika beroende på vilken grad det gäller. För ringa misshandel är preskriptionstiden två år, för misshandel av normalgraden fem år, för grov misshandel tio år och för synnerligen grov misshandel femton år. Mer specifikt svar än så kan jag inte ge i nuläget.

Vad gäller kallelsen till förhöret regleras detta i 23 kap. 6 § Rättegångsbalk (RB) (se HÄR). Detta lagrum hänvisar till möjligheten för förundersökningsledare/åklagare att hålla förhör med en person som förmodas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Av 23 kap. 6b § RB framgår att kallelsen kan förenas med vitesföreläggande såvida inte det är avsett att ske per telefon eller om platsen för förhöret överstiger 10 mil från den kallades bostad.

En person som inte infinner sig till förhör kan också hämtas av polisen enligt 23 kap. 7 § RB. Detta är dock relativt ovanligt och sker endast om den kallade är inom 10 mil från hemmet till förhörsplatsen eller om det föreligger särskilda skäl, t.ex. förhöret är av stor vikt.

Gällande anhållan och/eller häktning regleras detta i 24 kap. RB där den som är på sannolika skäl misstänkt för brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller mer, kan häktas. Den misstänkta brukar i så fall häktas med hänvisning till olika grunder. I ditt fall verkar detta inte vara relevant då du inte anger att du blivit delgiven misstanke utan enbart en kallelse till förhör.

Bedömning:

Då det finns möjlighet att vitesförelägga din närvaro till förhöret skulle jag råda dig att infinna dig till förhöret. Då du inte verkar misstänkt syftar förhöret troligtvis endast till att inhämta information som kan vara relevant för att väcka åtal. Dessutom kan du då bidra till att en målsägande får upprättelse ifall denne skulle ha blivit utsatt för misshandel, en moraliskt sett god gärning.


Hoppas du fått svar på din frågeställning!


Vänligen,

Viktor SerbánRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo