Kallad till tingsrätten och misshandel av underårig

FRÅGA
Hej min son har varit misstänkt för stöld när hans kompis hade stulit en cykel och stack iväg medan min son blev kvar och fångat och misshandlat (min son var 15 år gammal vid händelsen) av cykel ägare och sonen till ägaren tills Polisen kom fram till platsen, Ägaren har även tagit min sons ägodelar och varit på honom väldigt mycket under händelsen. kompisen kom tillbaka till platsen av händelsen och lämnade tillbaka cykeln. men ägaren kräver ersättning för detta (ny cykel). Jag ska nu till tingsrätten för detta, vad skall jag göra... har du några tips? Ägaren påstår även att han vill ha en ny cykel för att hans cykel hade blivit stulen tidigare och tror att de min son med hans vän. de finns inga bevis på att de va min son eller hans vän, men ändå så har vi blivit kallade till tingsätten för detta. han hade två cyklar, en av dem blev stulen tidigare och en blev stulen av min sons kompis men nu vill han ha ersättning till den tidigare stulna cykeln, har du några tips om hur vi kan lösa detta? även min son har påpekad till polisen att han blev misshandlat av ägaren så hade polisen hade svarat med "detta är inte mitt problem". Jag har inte gjort en polisanmälan än, väntar på ert svar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Din fråga tar upp ett par frågor så jag kommer därför att (1.) besvara frågan om den kommande rättegången, och därefter (2.) frågan om du borde göra polisanmälan angående misshandeln.

1. Tingsrätten

Eftersom målet nu har kommit upp till tingsrätt så innebär det att en åklagare har gjort bedömningen att det finns tillräckligt mycket bevis i målet för en fällande dom, 23 kap 2 § Rättegångsbalk (1942:740), RB, se här här

Nu när du har blivit kallad till tingsrätten är du uppmanad att svara på åtalet, vilket du kan göra skriftligt, 45 kap 10 § RB, eller muntligt under själva huvudförhandlingen. Du borde vid det här laget ha fått alla dokument som rör rättegången skickade hem till dig, 45 kap 9 § RB, och huvudförhandlingen kommer att äga rum senast två veckor från den dag då åtalet väcktes, 45 kap 14 RB.

Om din son är under 21 år gammal, ska rätten ha förordnat en offentlig försvarare till din son, 24 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167), se här här. En offentlig försvarare hjälper er i målet i tingsrätten, så den här personen bör du kontakta omgående för att få vidare rådgivning i målet och hur ni ska gå tillväga i den kommande rättegången.

Tillbakalämnad cykel

Eftersom din sons kompis lämnade tillbaka cykeln kan han inte dömas för stöld då han inte tillägnade sig cykeln, det vill säga gjorde den till sin egen.

2. Polisanmälan misshandel

Misshandel är ett brott som går in under allmänt åtal, 20 kap 3 § RB, vilket innebär att en förundersökning hos polisen kan startas om det kan antas att brott har begåtts, 23 kap 1 § RB.

Rekvisiten för misshandel är att din son ska ha tillfogats kroppsskada, sjukdom, smärta eller ha blivit försatt i vanmakt (att din son inte har kunnat göra något, t.ex ha blivit fasthållen). Utöver de här rekvisiten ska mannen ha haft uppsåt, det vill säga att han var medveten om att hans handlande kunde skada din son, vilket kommer att vara upp till domstolen att bedöma.

Anser du att händelsen mellan din granne och son lever upp till vad jag har beskrivit i stycket ovanför, så bör du polisanmäla händelsen eftersom ett brott i så fall har begåtts. Du kan göra en anmälan om misshandel på närmsta polisstation där du bor.

Polismans anmälningsskyldighet

Polismannen som avfärdade dig när du berättade att din son blivit misshandlad har en skyldighet att lämna en rapport om det till sin förman, 9 § Polislag (1984:387), eftersom misshandel hör till allmänt åtal, 20 kap 3 § RB och 3 kap 5 § Brottsbalk (1962:700), se här här och se här här

Sammanfattningsvis

Kontakta den offentliga försvaren som ska ha bivit förordnad i din sons mål. Har ni inte fått någon offentlig försvarare kontaktar du undersökningsledaren i målet så att en anmälan om ett förordnande kan göras hos tingsrätten, 24 § LUL.

Vidare, anser du att det som hände din son är misshandel så anmäl det hos närmsta polisstation.

För vidare rådgivning hos Lawline boka tid hos en jurist för 1699kr/h ink. moms, se här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (461)
2022-01-19 Dödsfall pga olyckshändelse i trafiken
2022-01-17 Är det olagligt att smitta/försöka smitta annan med Covid-19?
2022-01-14 Ringa misshandel
2022-01-09 Hur lång är preskriptionstiden för brottet vållande till kroppsskada?

Alla besvarade frågor (98546)