Justitieombudsmannen bekräftelse på anmälan

hej, när man gör en anmälan till en myndighet ska man ju antingen göra den skriftligt eller direkt tex man pratar med en polis som direkt tar upp anmälan i deras datorer och så får man en utskrift med ärendenummer. ärendenummer har ju flera syften. dels så att du vet vilket specifikt ärende men även så att staten inte kan mygla och säga att de tagit upp ärendet medan de i verkligheten inte gör anmälan. försköning av statistiken så att säga, sånt postnord är experter på. sen när blev det ok för JO att göra så? tips kolla sidan att göra JOanmälan på JOs hemsida... finns det ingen som ska polisiera sådant? vem bör man kontakta som eventuellt skulle kunna fixa det här?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om Justitieombudsmannen

Riksdagens ombudsmän, i vardagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en statlig myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten genom att se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens (RF) bestämmelser om opartiskhet och saklighet, samt att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Anmälan till Justitieombudsmannen

När en anmälan kommer in till JO registreras den i JO:s ärendehanteringssystem samtidigt som den förses med ett diarienummer. Numret används bl a vid kommunikationen mellan JO och anmälaren. Av JO:s hemsida framgår att JO för närvarande får in många anmälningar gällande införandet av vaccinpass fr o m 1 december 2021. Mängden anmälningar som inkommit medför att JO inte har möjlighet att skicka ut bekräftelser på att anmälningar har tagits emot.

Att bekräftelser för tillfället inte kan skickas ut, vilket förefaller grunda sig i logistiska och praktiska skäl, betyder nödvändigtvis inte att JO underlåtit att registrera anmälan och förse den med ett diarienummer. Även JO måste i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet – se 1:9 RF – och utgångspunkten bör därför vara att JO hanterar anmälningar lagenligt och inte har någon avsikt att försköna statistik. En bekräftelse på en anmälan och ett tilldelat diarienummer ger dock givetvis, som du säger, en trygghet samtidigt som det underlättar fortsatt kommunikation med myndigheten, varför det kan vara värt att ifrågasätta hur JO:s rutiner avseende bekräftelser ser ut för tillfället.

Det finns ingen myndighet som utövar tillsyn över JO och det finns därför inte någonstans att vända sig för att göra en formell anmälan. Konstitutionsutskottet (KU) är det riksdagsorgan som väljer justitieombudsmän, och det är också det utskottet som granskar JO:s arbete. En sådan granskning genomförs dock efter att någon i riksdagen gjort en KU-anmälan. Som privatperson föreslår jag att du kontaktar JO direkt för att få en förklaring gällande hur deras rutiner ser ut för närvarande, och en bekräftelse på att din anmälan kommit in om du gjort en sådan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”