Justering av statistik

FRÅGA
........................
SVAR

På grund av diverse tekniska problem fick den ifrågavarande expressklienten inte sitt ärendet registrerat i samband dennes betalning varför utredningen istället skickades per mail. Den här publiceringen syftar därför endast till att korrigera statistiken över besvarade ärenden.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?