Jurist och advokat om tidigare brottslighet?

2020-06-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Får man bli jurist eller advokat om man är tidigare dömd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att en person har tidigare blivit dömd hindrar inte att personen kan bli antagen till juristutbildningen och utbilda sig till jurist. Vid antagning till juristutbildningen görs ingen koll i belastningsregistret eller liknande. Vid ansökning av olika framtida jobb kan det dock hända att arbetsgivare kollar i belastningsregistret, exempelvis vid olika myndighetsjobb eller liknande. Det ska påpekas att omständigheterna i det enskilda fallet bör vara avgörande för hur tidigare brottslighet hindrar person från att få en anställning eller inte. Omständigheter som med stor sannolikhet tas i beaktande är hur långt tillbaka i tiden brottet begicks, vilket brott som är begånget och om det rör sig om upprepad brottslighet eller inte.

För att få kalla sig för advokat krävs att juristen har har blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att bli antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund uppställs ett antal krav, däribland att den sökande ska "ha gjort sig känd för redbarhet och i övrigt anses lämplig att verka som advokat". Jag kan inte finna något i Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges Advokatsamfund som direkt uttrycker att en tidigare dömd inte får antas som ledamot, men tidigare brottslighet skulle kunna vara av betydelse vid bedömning av redbarhet och övrig lämplighet. Det är en bedömning som görs av samfundet utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (737)
2021-01-19 Kan man bli tillsvidareanställd efter 2 år av vikariat trots att man fyller 67 år?
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

Alla besvarade frågor (88252)