Juridiskt ombud i tvistemål

FRÅGA
Min bror har fått kallelse till tingsrätten som svarande i en tvist om vårdnad om barn. Hans ex fru vill ha ensam vårdnad om barnen. 1. Kan jag vara juridisk ombud för honom?2. Vad händer i tingsrätten? Kan man föra talan där eller måste alla skrivelser besvaras skriftligen innan målet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En vårdnadstvist är en typ av tvistemål. Det finns två olika typer av tvistemål, indispositiva och dispositiva. De flesta tvistemål är dispositiva, vilket innebär att parterna kan förlikas. Familjemål (så som en vårdnadstvist) är i de flesta fall indispositiva. I dessa typer av mål har staten ansetts ha ett sådant intresse att parterna inte kan låtas avgöra tvisten själva. Ett sådant intresse kan exempelvis vara att tillvarata barnets bästa.

Vem kan vara ombud?
Bestämmelserna om ombud finns i rättegångsbalkens 12 kap. när det rör sig om tvistemål. Det finns vissa kvalitetskrav på ett ombud, så som redbarhet, insikter och tidigare verksamhet (se 12 kap. 2 § rättegångsbalken). Dessa krav beaktas av rätten självmant och prövningen ska ske vid rättegångens början. Det finns inga tvång på att det ska vara en advokat eller jurist, utan det är de grundläggande kraven som gäller.

Med redbarhet menas att personen, som ska utses till ombud, inte själv exempelvis har dömts för någon grövre brottslighet. Med insikt avses både juridiska insikter och insikter i det specifika målet. Ombudet bör alltså ha någon for av juridisk kunskap. Med tidigare verksamhet menas erfarenhet inom domstolsväsendet och annan erfarenhet som kan vara av betydelse i målet.

Ombudet behöver även behärska det svenska språket, inte vara underårig, stå under förvaltarskap enligt föräldrabalken eller vara satt i konkurs.

Uppfyller du dessa krav kan du vara juridiskt ombud för din bror.

Vad händer i tingsrätten vid ett tvistemål?
Rättegången i ett tvistemål är uppdelad i förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. För att se hur en rättegång går till rekommenderar jag Sveriges domstolars hemsida.
Förberedelse: http://www.domstol.se/Tvist/Forberedelsen/
Huvudförhandling: http://www.domstol.se/Tvist/Rattegang-i-tingsratten/

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (129)
2021-12-30 Vad händer om tillkallad målsäganden inte går på rättegången?
2021-12-27 Är en målsägande skyldig att närvara vid rättegång om man skulle må dåligt av det?
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?

Alla besvarade frågor (98667)