FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt13/09/2015

Juridiska personers rättshandlingsförmåga

Hej! Hade ni kunnat hjälpa mig att redogöra för juridiska personers rättsliga handlingsförmåga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.

Jag uppfattar din fråga som väldigt bred och har därför försökt besvara den mer generellt genom att gå igenom vad rättshandlingsförmåga är och vad som gäller för juridiska personer mer allmänt.

Rättshandlingsförmåga innebär att någon har möjlighet att vidta olika rättshandlingar, så som att ingå avtal och att föra sin egen talan i en rättegång.

Juridiska personer kan bland annat vara bolag, föreningar eller stiftelser. Juridiska personer är rättssubjekt precis som fysiska personer och kan alltså äga tillgångar, ådra sig skulder och föra sin egen talan i rättegång.

Rättshandlingsförmågan för juridiska personer kan begränsas om den juridiska personen till exempel är försatt i konkurs, då inträder istället en konkursförvaltare som tar hand om den juridiska personens tillgångar.

Olika regler gäller emellertid för olika juridiska personer vad gäller exempelvis vem som får teckna bolagets firma. Att vara firmatecknare innebär att en fysisk person är företrädare för bolaget och får ingå rättsligt bindande avtal för bolagets räkning. Om du vill veta mer om vem som är firmatecknare för olika bolag, hänvisar jag dig till ett svar jag har skrivit tidigare (det hittar du här).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline genom vårt frågeformulär.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000