Juridiska konsekvenser av ett slag i ansiktet

FRÅGA
En anställd på Biltema har igår slagit mig på ansiktet samt skrikit på mig väldigt högt.Jag har inte rört mannen alls och det kommer kameror visa. Tvekade att ringa polisen då jag inte vill ha problem som man skada mitt jobb (driver en förskola med ett tillstånd där det krävs att man inte får ha något problem med polis) Som sagt har jag inte gjort något fel eller olagligt då jah inte rörde mannen alls och detta är något som kameror kommer att styrka.Jag ångrar just nu väldigt mycket att jag inte har polisanmält den här personen och tänker göra det nu.Vad kan denna anställde få för konsekvenser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den anställde på Biltema begår med all sannolikhet en misshandel alternativt ringa misshandel. Enligt lagtexten skall den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta dömas för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader 3 kap 5 § Brottsbalken.

Detta är alltså de eventuella konsekvenserna av slaget. Slagets hårdhet osv. kommer avgöra om det är blir ringa eller "vanlig" misshandel. Påföljden är alltid svår att sia om, men såväl ett kortare fängelsestraff som villkorlig dom i kombination med böter skulle jag kunna tänka mig bli aktuellt i detta fall.

Hoppas du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (317)
2019-09-19 Vad händer om man är skäligen misstänkt?
2019-09-01 Preskriptionstid framkallande för fara för annan
2019-08-31 Straffskalan vid medhjälp till mord
2019-08-30 Gallring 5 år - Belastningsregister

Alla besvarade frågor (72930)