FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/03/2022

Juridisk definitionen av begreppet väg

Vad är definitionen på begreppet väg?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Väg begreppet är i lag definierat som antingen en allmän väg eller enskild väg. Jag kommer därför i mitt svar särskilja dessa och definiera de var för sig.

Allmän väg

Allmän väg regleras i Väglag och är väg som har blivit uppställda av det allmänna såsom kommuner, regioner och staten (1 § Väglag). Till allmän väg hör vägbanan och övriga väganordningar (2 § Väglag). Vad som här definieras som väganordningar är anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och som har kommit till stånd genom vägägarens försorg eller överlåtits till vägägaren (2 § andra stycket Väglag). I förarbetena har exempelvis diken, rastplatser, parkeringsplatser, stängsel, trafikljus, belysning, färjleder och hållplatser räknas in, men denna lista är inte uttömmande. Väg begreppet kan med det sagt sägas utgöra allt som har med vägen att göra och som vägägaren har satt dit eller tagit över.

Enskild väg

Enskild väg regleras i Anläggningslagen och definieras som väg som har blivit uppställd av en eller flera enskilda fastighetsägare som har till syfte att tillgodose ett stadigvarande ändamål av betydelse (1 § anläggningslag). Lagen ger ingen vidare definition på just väg begreppet så jag utgår ifrån att samma definition som återfinns i väglagen gäller på enskild väg också.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”