Jordägares rätt att ta ner träd på arrendatorns arrenderade mark

2014-07-15 i Arrende
FRÅGA
FRÅGAN ÄR BORTTAGEN PÅ FRÅGESTÄLLARENS BEGÄRAN
SVAR

FRÅGESTÄLLAREN VILLE INTE HA SVARET PUBLICERAT. DET ÄR DÄRFÖR BORTTAGET.

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84379)