FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/10/2014

Jordabalken 3 kap. - Olägenhet

Ang Jordabalken och frågan om rot och gren som tränger in på grannes tomt. Kan jag få exempel på vad som avses med "olägenhet" som anges i lagtexten. Två ståtliga ekar, över hundra år gamla, retar min granne som klagar på löv och pinnar som faller på min grannes tomt. Ekarna fanns där i all sin prakt när grannen köpte huset. Några grenar hänger över till grannens tomt. Men inte närmare huskroppen än 12-15 m. Jag utgår från att detta prövats i domstol tidigare. Är väl bekant med Jordabalken så det är exempel på vad domstolen angivit som "olägenhet" resp avfärdat jag är intresserad av.

Med vänlig hälsning B-O

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! 

Det är en högst adekvat fråga men också en fråga som inte går att ge något helt klart svar på, tyvärr. Detta eftersom innebörden av begreppet olägenhet i 3:12 JB inte har specificerats varken i lagtext eller förarbeten. Enligt äldre praxis framkommer det dock att olägenheten ska vara av betydelse. Exempel på när olägenheten är av betydelse kan vara grenar som skadar den intilliggande fastigheten eller att nyttjandet av fastigheten försvåras. I ditt fall är det således högst tveksamt om det verkligen handlar om en olägenhet som är av betydelse. Mer specifik information kan jag dessvärre inte lämna i det enskilda fallet. 

Försök att så långt det möjligt att upprätta hålla god grannsämja. Att erbjuda hjälp med lövkrattning och upptagning av pinnar kan vara en fullt tillräckligt åtgärd. 


Hör av dig om du ha ytterligare frågor. 

Henrik HolménRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”