Jobba 8h nattetid utan rast

2019-04-28 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar på en bensinstation, oftast natt. På mitt nattpass kör vi 11timmar, med 30minuters rast. Jag börjar mitt pass 19:00 och slutar 06:00, det betyder att jag måste ta min rast mellan 19:00 och 21:00 för då går kvällspersonalen hem. Jag måste alltså ta min rast innan det. Är det lagligt att ca 8h ensam utan rast?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör arbete och raster därmed blir arbetstidslagen (ATL) aktuell. Av lagen framgår det att rasterna ska förläggas så, att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, 15 § 3 st ATL. Dock går det att göra undantag från vissa bestämmelser i lagen, 3 § ATL. Dock går det endast att göras om det "inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG". I direktivet (artikel 4) står att varje arbetstagare ska få en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar, det är alltså ett minikrav, vilket är uppfyllt för din del.

Anledningen till att du får jobba ensam under så lång tid under nätterna är antagligen att det blir olämpligt att ha två arbetstagare på arbetsplatsen när det troligtvis inte är högt tryck. Så arbetsförhållandena kan klassas som "sådana" som kan utgöra de situationer då arbetsgivaren kan förutsätta att man jobbar 8 timmar utan rast. Dock om du känner att det blir för jobbigt och skulle behöva en paus under de 8 timmarna, utöver rasten som du tar, bör du samtala med din chef. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, 17 § ATL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (73)
2020-06-30 Rätten till rast enligt arbetstidslagen
2020-06-28 Vad gäller angående rast om man jobbar på restaurang?
2020-06-06 Måste man jobba längre för att man tagit rast?
2020-04-10 Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd

Alla besvarade frågor (81795)