FrågaARBETSRÄTTRast 28/04/2019

Jobba 8h nattetid utan rast

Jag jobbar på en bensinstation, oftast natt. På mitt nattpass kör vi 11timmar, med 30minuters rast. Jag börjar mitt pass 19:00 och slutar 06:00, det betyder att jag måste ta min rast mellan 19:00 och 21:00 för då går kvällspersonalen hem. Jag måste alltså ta min rast innan det.

Är det lagligt att ca 8h ensam utan rast?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör arbete och raster därmed blir arbetstidslagen (ATL) aktuell. Av lagen framgår det att rasterna ska förläggas så, att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i följd. Dessutom ska rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena, 15 § 3 st ATL. Dock går det att göra undantag från vissa bestämmelser i lagen, 3 § ATL. Dock går det endast att göras om det "inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG". I direktivet (artikel 4) står att varje arbetstagare ska få en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar, det är alltså ett minikrav, vilket är uppfyllt för din del.

Anledningen till att du får jobba ensam under så lång tid under nätterna är antagligen att det blir olämpligt att ha två arbetstagare på arbetsplatsen när det troligtvis inte är högt tryck. Så arbetsförhållandena kan klassas som "sådana" som kan utgöra de situationer då arbetsgivaren kan förutsätta att man jobbar 8 timmar utan rast. Dock om du känner att det blir för jobbigt och skulle behöva en paus under de 8 timmarna, utöver rasten som du tar, bör du samtala med din chef. Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, 17 § ATL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”