Jävigt testamentsvittne?

Vi är sambos. Vi vill säkra att ärva varandra så vi kan bo kvar och känna den tryggheten att inte behöva flytta direkt. Kan den enes dotter och sambo bevittna? Kan dotterns sambos föräldrar bevittna? Eller måste helt andra bekanta bevittna? Med vänliga hälsningar Monica

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap. 4 § ärvdabalken. Av första stycket följer bland annat att den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag inte får vara testamentsvittne. Bestämmelsen tar dock enbart sikte på äktenskapligt grundat svågerlag. Samboförhållandet innebär alltså inte att sambon är jävig på den grunden.

Av andra stycket följer att ingen får bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Beroende på vad som anges i testamentet finns det alltså en risk att både sambon och sambons föräldrar är jäviga enligt andra stycket.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning