FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/03/2018

Jävig nämndeman

Hej. 2001 blev jag dömd , fast nämndenmannen var jävig . Det kände inte till reglerna. Men nu vet jag vad jäv är för nåt. Hur går jag till väga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en nämndeman varit jävig i ett brottmål kan utgöra en grund för klagan över domvilla. Dock måste en sådan skrivelse om klagan över domvilla ges in inom sex månader från det att domen vann laga kraft. Fristen för att klaga över domvilla har gått ut, eftersom den dom du beskriver avkunnades för 17 år sedan.

Jäv

Om det föreligger tvivel eller tvekan om en nämndemans opartiskhet i ett mål, är denna nämndemannen jävig. En jävig nämndeman ska inte tjänstgöra i det aktuella målet. I lagen föreskrivs ett flertal omständigheter som, om någon av dessa är uppfyllda, leder till att en domare eller en nämndeman betraktas som jävig i målet. (4 kap. 13 § rättegångsbalken) Reglerna syftar till att säkerställa att domaren inte ska påverkas att ge en av parterna fördelar under handläggningen eller avgörandet i ett mål.

Möjlighet att undanröja en dom efter tiden för överklagande har gått ut

I domen anges inom vilken tid den kan överklagas. Om ingen av parterna har överklagat inom den angivna tiden vinner domen laga kraft. Med detta avses att domen inte längre kan överklagas.

Resning

Efter att en dom har vunnit laga kraft finns det emellertid en viss möjlighet att ändå undanröja en dom. Resning är ett sådant särskilt rättsmedel. Om en lagfaren domare eller en åklagare har varit jävig i ett brottmål kan resning beviljas. (58 kap. 2 § p. 2 rättegångsbalken) Att en nämndeman varit jävig utgör dock inte ett skäl att bevilja resning och detta är alltså inte ett alternativ i den situation du beskriver.

Klagan över domvilla

Klagan över domvilla är ett annat särskilt rättsmedel och det innebär en begäran om att ett avgörande ska undanröjas på grund av ett grovt rättegångsfel kan antas ha inverkat på utgången av målet. (59 kap. 1 § p. 4 rättegångsbalken) Med ett sådant grovt rättegångsfel avses exempelvis det fallet då en nämndeman varit jävig. Om en klagan över domvilla bifalls tas målet normalt upp igen av samma domstol som sist dömde i målet.

Den som vill klaga över domvilla på grund av att en nämndeman har varit jävig ska göra detta skriftligen och denna skrivelse ska ges in inom 6 månader från det att domen vunnit laga kraft. (59 kap. 2 § RB) Om klagan över domvilla ges in för sent kan inte klagan över domvilla prövas av domstolen.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo