Jävig nämndeman?

2016-05-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Min son blev utsatt för ett överfall. Han är politiker, bland nämdemännen i tingsrätten satt en politiker från ett annat parti men de två sitter i samma utskott. Är detta inte en jävsituation? Om en rättegång måste göras om pga av jäv måste målsägande vittna/delta igen? Tacksam för svar. Vänligen AR
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuella regler hittar vi i Rättegångsbalken (RB).

Jäv

Jäv för domare regleras i RB 4:13 och är också tillämplig för nämndemän. I nämnda regel uppräknas tio punkter som kan grunda jäv. Den enda punkt som kan vara aktuell i det fall du beskriver är generalklausulen i punkt 10. Där sägs att ”om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet”.

I det fall du beskriver kan det sägas att det föreligger en särskild omständighet. Men det är emellertid inte tillräckligt att din son och nämndemannen sitter i samma utskott för att jäv ska anses föreligga. Att enbart sitta i samma utskott medför inte att din son och nämndemannen är tillräckligt nära knutna till varandra för att rubba förtroendet till nämndemannens opartiskhet.

Delta igen

Rättegångsbalken utgår från att parterna kan höras i bevissyfte. Skulle det gå så illa att en rättegång måste göras om på grund av jäv, kan målsäganden bli tvungen att delta ytterligare en gång om det så behövs. Om målsäganden ska höras i bevissyfte kommer han att kallas till huvudförhandlingen på åklagarens begäran. Målsäganden ska vidare kallas om han intar partsställning genom att biträda åklagarens ansvarstalan eller för egen skadeståndstalan, se RB 20:14 p.4, 11:5, 45:15 1st, 46:14.

Avslutningsvis så torde inte din son behöva oroa sig för att behöva delta i en ny huvudförhandling.Nämndemannen kan knappast anses jävig i den situation du beskriver.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1074)
2020-10-18 när inträder preskriptionsavbrott vid brott?
2020-10-14 Överklaga ett beslut gällande tomtgräns vid en koloniträdgård.
2020-10-09 Är dueller lagliga i Sverige?
2020-10-07 Vad ska finnas med i ett överklagande till hovrätten?

Alla besvarade frågor (85217)