Jäv på arbetsplats

2015-01-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
En kollega har en relation med brukarens partner. Oetiskt är det ju. Blir problem i arbetsgruppen.Finns det några arbetsrättsliga åtgärder som kan bli aktuella?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den situation som du beskriver kan innebära jäv. Jäv är en beslutssituation där en relation mellan personer gör att förtroende, saklighet och opartiskhet rubbas. Jäv är inte aktuellt på grund av den privata relationen mellan personerna utan det måste alltså finnas en risk att beslut inte fattas på sakliga grunder. En person som själv vet att det föreligger omständigheter som gör honom eller henne jävig är skyldig att upplysa om detta och avstå från att delta i handläggning eller beslut. Jäv kan och bör även påpekas av annan som känner till sådana omständigheter. Jäv får anmälas till arbetsgivaren då denna har ansvar över arbetsmiljön på arbetsplatsen enligt arbetsmiljölagen.

I din fråga specificeras inte vilken typ av arbetsplats du arbetar på. Lagregler om jäv finns för offentligt anställda på förvaltningsmyndigheter i 11-12§§ förvaltningslagen. Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen.

Om din kollega har agerat felaktigt på grund av relationen med brukarens partner kan han/hon dömas till tjänstefel enligt 20 kap 1§ i brottsbalken.

Linn Kanter Pergament
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81641)